afb. A.F.A.M. Wetzer, 7 juni 2008

Vughterweg 3

Vughterpoort

Gemeentelijk monument

Vughterweg 3

2
3
4
5
6
7
9
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Adresboeken
Vughterweg 3
Vughterweg I 156f (????)
1908L. van Hoof (ploegbaas S.S.)
Vughterweg 3 (1909)
1910wed. H. van Rooij (spoorwegwachteres)
1923Franciscus van den Bogaard (seinhuiswachter Ned. Sp.)
1928W. Wiegmans
1943A.M.H.M. Aarts (bibliothecaresse) - H.P.M.J. Aarts (apoth.-ass.) - wed. P.T.A.H. Aarts-Verberne
Literatuur en bronnenpublicaties

C.H. Grooten, 'Moderne Nederlandsche Landhuisbouw. Villa- en landhuisbouw te ’s-Hertogenbosch en Vught' in: Vakblad voor de Bouwbedrijven, 1938, jrg. 34 (nr. 21, bijlage), p. 265

E. Verhees & A. Vos, Historische atlas van ’s-Hertogenbosch. De ruimtelijke ontwikkeling van een vestingstad, Amsterdam 2005

n: vermelding in een voetnoot