afb. Wies van Leeuwen, 3 mei 1990

Vughterweg 27

Vughterpoort

Gemeentelijk monument

Vughterweg 27

2
3
4
5
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Adresboeken
Vughterweg 27
Vughterweg 27 (1909)
1928F.G.M. van der Leij
1943dr. H.J.J. van Velthoven (leeraar lyceum, doctor aardr.k.)
Literatuur en bronnenpublicaties

E. Verhees & A. Vos, Historische atlas van ’s-Hertogenbosch. De ruimtelijke ontwikkeling van een vestingstad, Amsterdam 2005

n: vermelding in een voetnoot