afb. Wies van Leeuwen, 3 mei 1990

Vughterweg 2-4

Vughterpoort

Adresboeken
Vughterweg 2
Vughterweg 2 (1909)
1923Joseph J.B. van Baalen (adj. directeur gemeentewerken)
1928J.J.B. van Baalen
1943J.C.V. van Baalen (ambtenaar Prov. Griffie) - J.J.B. van Baalen (adj. directeur Gemeentewerken)
Vughterweg 4
Vughterweg 4 (1909)
1928A.W. Brouwer
1943mr. G.K. Vos (bew. der hypoth. en van het kadaster)