afb. Eva van 't Klooster, 2 december 2015

Vughterweg 1

Vughterpoort

Gemeentelijk monument

Vughterweg 1

2
3
4
6
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Adresboeken
Vughterweg 1
Vughterweg I 156c (????)
1908F.M. Rouppe v.d. Voort (industrieel)
Vughterweg 1 (1909)
1910P.N. Bolsius (directeur gasfabriek)
1928Ir. D.L. Jonker
Literatuur en bronnenpublicaties

E. Verhees & A. Vos, Historische atlas van ’s-Hertogenbosch. De ruimtelijke ontwikkeling van een vestingstad, Amsterdam 2005

n: vermelding in een voetnoot