Vliertstraat 2

Adresboeken
2
Vliertstraat M 71 (????)
1908G.Ch.Th. Verspoor (opz. van fortificatiŽn) - G.G. Verspoor (gep. adj. onderoff. artillerie) - A. Vorspoor (bouwkundig teekenaar)
Vliertstraat 2 (1909)
1910G.Ch.Th. Verspoor (opz. van fortificatiŽn 2e klasse)
1928J.H. Cobben
1943P.G. van Woudenberg (opz. fortificatiŽn)