Visstraat 9-7

't Jerusalems Kruis

Achter de voorgevel

Het Jeruzalems Kruis

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 31 maart 1994
Bouwhistorie

'Het Jerusalemskruis' (voor 1638)

Visstraat 7-9

464
465
Literatuur
CB 1520 f 5; CB 1573 f 1v; M 773.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 464-465
Mosmans

Vischstraat

51
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 51
Artikelen
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Het Jeruzalems Kruis
Brabants Dagblad donderdag 31 maart 1994 (foto)
 
Adresboeken
Visstraat 9
Vischstraat B 72 (????)
1865J.P. Verhulst (boekhouder) - wed. C.J. Verhulst (winkel. in koloniale waren)
1908A. van der Staij (grossier in kol. waren, stoomkoffiebr.)
Vischstraat 7 (1909)
1910A. van der Staij (i. C.J. Verhulst) grossier in kol. waren, stoomkoffiebr.
1928Dens' Schoenenmagazijn
1943F.J Horsthuis (zaak) - F.J. Horsthuis (zaak) - Tricotagehuis 'De Zon' (handel in tricotgoederen)
Visstraat 9 (19??)
1943J.C.L.J. Strijbosch (stationschef B.B.A.) - L.G.P. Strijbosch (schrijver gem. politie)
Visstraat 7
Visstraat 7a (????)
1928W.M. Thomas
1943F.J.A.M. Neijts (schrijver Rijks Belast.) - F.M.L. Neijts (bode Pr. Griffie) - W.M.M. Neijts
Visstraat 7 (19??)