afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

Visstraat 29-27

De Gouden Rinck

Bouwhistorie

'De Gouden Rinck' (1511)

Visstraat 27-29

460
461
Literatuur
ANJ 14c (1511); ANJ 15 (1572); ANJ 2 (1368); ANJ 4 (1432); ANJ 5 (1432); CB 1520 f 5; CB 1573 f 1v; M 765; OBN I, 2, 756; Z 1502/'3; Z 1552/'53.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 460-461
Mosmans

Vischstraat

52
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 50
Adresboeken
Visstraat 2927
M 765

Vischstraat B 64 (????)
1865T.J.H. Rijckevorsel (wijnhandelaar)
1908M. Azijnman (sigarenfabrikant)
Vischstraat 23 (1909)
1910M. Azijnman (sigarenfabrikant)
1923Maria A. Bolwerk (winkeljuffrouw)
1928H.H.J. van Roosmalen
1943C.A.J.M. Verhees (handelaar glas en verfwaren) - C.A.J.M. Verhees (handelaar glas en verfwaren) - fa. Gebrs. Verhees (drogisterij, glashandel, handel in verfwaren) - wed. A.F.H. Verhees-van Son - wed. A.F.H. Verhees-van Son
Visstraat 27-29 (19??)