Visstraat 18

De Meerminne

Bouwhistorie

'De Meerminne' (1566) met het achterhuis 'Het Schaeckburt' (1660)

Visstraat 20, met het achterhuis Kruisstraat 49

418
Literatuur
CB 1520 f 46v; M 607 en 787.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 418
Mosmans

Vischstraat

51
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 51
Adresboeken
Visstraat 18
M 787

Vischstraat B 62 (????)
1865H.J. Kip (commies ter stads-secretarie en agent van inkwartiering)
1875J. van der Schuijt (kapitein eener schroefstoomboot en winkelier in manufacturen) - F. Tombrink (partikulier)
Vischstraat B 62 (1880)
1881gez. van der Schuijt (winkelierster in manufacturen) - J. van der Schuijt (ondernemer eener stoomboot)
1893J.E. van der Schuijt
1908Firma wed. Joh. F. van Rijckevorsel en Zonen (kassiers) - wed. J.W. Steenbekkers (huisbewaarster)
Vischstraat 18 (1909)
1910Firma wed. Joh. F. van Rijckevorsel en Zonen (kassiers en commissionairs in effecten) - wed. J.W. Steenbekkers (huisbewaarster)
1928M. Vissers
1943Rotterdamsche Bankver. N.V.