Visstraat 14

De Bruinvisch

Bouwhistorie

'De Bruinvisch' (1573)

Visstraat 14-16 en Kruisstraat 46

413
417
Literatuur
CB 1520 f 46v; M 785 en 805.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 413, 417
Mosmans

Vischstraat

51
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 51
Adresboeken
Visstraat 14
M 785

Vischstraat B 60 (????)
1865G.A. Furster (modiste) - J.W. Furster (winkelier in kruidenierswaren)
1875J.W. Furster (winkelier in kruideniersw.) - mr. B.M.A.A. de Roij (recht. in de arr.rechtb.)
Vischstraat B 58 (1880)
1881J.W. Furster (winkelier in kruidenierswaren) - mr. V.F.J. Mutsaerts (substituut griffier bij de arrondissements-rechtbank)
1908wed. P. Aangenendt
Vischstraat 14 (1909)
1910H. Wijkmans (filiaal fa. van Heeswijk & Zn.)
1928Magaz. de Eider - mej. G.M. Hendriks
1943G.M. Hendriks (winkelierster) - G.M. Hendriks (winkelierster) - Bern. Verbiest (v/h E.H.J.M. van Heeswijk filiaal 'de Eider')