afb. A.F.A.M. Wetzer, 26 augustus 2020

Visstraat 11

Sint Barbara

Bouwhistorie

'Sint Barbara' (1664)

Visstraat 11

464
Literatuur
CB 1520 f 5; CB 1573 f 1v; M 772; Z 1502/'3; Z 1511/'12; Z 1552/'53.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 464
Mosmans

Vischstraat

51
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 51
Gemeentelijk monument
2005

Gemeentelijk Monumenten Selectie Project (GMSP)

Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM)
 
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

monumentnummer: SOM0311
adres object: Visstraat 11
kadastrale aanduiding: HTG00G 00132G0000
datum aanwijzing: 13 juni 1989
Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
 
Vermelding
1630

Schepenbank Berlicum 1625-1640

... huys, erffve, plaetse, achterhuysken, gestaen ende gelegen in de stadt van shertogenbosch inde Vistraet de Barbara genoempt ...
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Adresboeken
Visstraat 11
M 772

Vischstraat B 71 (????)
1865H. Werthenbroek (particulier)
1875H.A.A. Wertenbroek (partikulier) - J. Wertenbroek (partkulier)
1881D. Verhulst (winkelier in kolonialewaren) - J. Wertenbroek (partikulier)
1908J. Wertenbroek
Vischstraat 9 (1909)
1910J. Wertenbroek
1928De Regenboog - J.C.L.J. Strijbosch
1943N.V. de Zwitsersche Ververij en Chem. Wasscherij (ververij) - L.G.P. Strijbosch (schrijver gem. politie)
Visstraat 11 (19??)