afb. Havang

Vlaamse schuur

bouwjaar: 1775
status: beschermd
locatie: Vinkel, Brugstraat 85

Rijksmonument

Vlaamse schuur

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Afbeeldingen

 

1 juli 2001

1 juli 2001
 
Open Monumentendag
2017

Vlaamse schuur

Brugstraat 85, Vinkel

De Vlaamse schuur vindt vermoedelijk zijn oorsprong als opslagplaats van landbouwproducten bij middeleeuwse abdijen in het vroegere hertogdom Brabant, met name in de huidige provincie Antwerpen en Noord-Brabant. Deze schuren werden later in deze gebieden gebouwd bij boerderijen. Vlaamse schuren zijn opgebouwd uit (eiken)houten ankerbalkgebinten met één of twee zijbeuken. De buitenwanden waren aanvankelijk samengesteld uit geteerde houten delen en zijn vaak later, zoals hier, versteend. Dat wil zeggen dat het hout vervangen is door baksteenmetselwerk.
Het dak was aanvankelijk met riet gedekt. De hoge middenruimte werd gebruikt als tasruimte, waar hooi en stro werden opgeslagen, oftewel ‘opgetast’. De zijbeuk diende meestal als berging van landbouwwerktuigen of als varkenskot. Deze Vinkelse Vlaamse schuur is nu in gebruik als woning. U ziet de ankerbalkgebinten en een asymmetrische indeling: de schuur had een hoofden één zijbeuk. Aan één zijde ziet u de zogenaamde ankerbalkverbinding, hier is de gebintbalk met houten wiggen achter de stijl verankerd. Afgaande op onderzoek aan de jaarringen van het hout in het gebint, dateert deze Vlaamse schuur uit omstreeks 1530.
Open Monumentendag (2017) 52