afb.

Verwersstraat 85

bouwperiode: Middeleeuwen
bekende bewoner: pensionaris Antoni Martini
bijzonderheid: sporenkap van vr 1425
nieuwe gevel: 1776
beschermd: rijksmonument

Aanzienlijke huizen

Gek huis nodigt fantasie uit: Verwersstraat 85

door Jac.J. Luyckx

96
97
98
99
Bronnen
Archief afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten, Gemeente 's-Hertogenbosch
Bossche Bladen 3 (2000) 96-99
Achter de voorgevel

Een weeshuis als gevolg van pestepidemie

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad zaterdag 4 januari 1997
Hagemans

Het huis van de aannemer

door Wim Hagemans

58
61
63
64
Bossche Pracht 3 (2003) 59-65
Kring Vrienden

Verwersstraat 85

Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Rijksmonument

Verwersstraat 85

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het eerste Weeshuis van den Bosch

246
247
248
249
Noten
1.Zijne overige kinderen waren Walraaf, Dirck, Catharina en Maria Raessen, zijnde de laatste huisvrouw van Symon Bacx Janszn.
2.De andere kinderen waren: Raesken, huisvrouw van Jor. Jan de Jeger; Heylwich, huisvrouw van Jor. Wouter de Jeger en Agneta, huisvrouw van mr. Jacob Vlas. (De kinderen van laatstgenoemden waren: Catharina, huisvrouw van Jor. Nicolaas van den Oetelaer; Maria, huisvrouw van Lambrecht Aertszn Jr.; Thomas; Adriana; Agneta en Anna Vlas).
3.J. van Oudenhoven t.a.p. blz 177.
4.Dr. C.F.Xav. Smits Grafzerken p. 24.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 246-249
Van Gaal / Verhagen

Verwersstraat 85

33
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 33
Artikelen
1997

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Een weeshuis als gevolg van pestepidemie
Brabants Dagblad zaterdag 4 januari 1997 (foto)
 
1997

Redactie

Ontdekking bij verbouwing aan Verwerstraat. 'Hemels' plafond in Bossche huiskamer
Brabants Dagblad dinsdag 11 november 1997 (foto)
 
1998

Harry Boekwijt

Bouwhistorisch onderzoek Verwersstraat 85
's-Hertogenbosch 3 (1998) 113-114
2000

Jac.J. Luyckx

Aanzienlijke huizen : Gek huis nodigt fantasie uit: Verwersstraat 85
Bossche Bladen 3 (2000) 96-99
2003

Wim Hagemans

Het huis van de aannemer
Bossche Pracht 3 (2003) 59-65
 
Adresboeken
Verwersstraat 85
Verwerstraat F 187 (????)
1865jhr. mr. C.R.E. van Rijckevorsel (griffier van het kantongeregt)
1875V. Dittlinger (partikulier) - mr. E.G.J. Tilman (regter bij de arrondissements-rechtbank)
Verwerstraat F 184 (1880)
1881F.C. Bake (hoofd ingenieur bij den provinciale waterstaat en lid van den gemeenteraad)
1908mr. Th.J.A. Duijnstee (raadsh. gerechtsh.)
Verwersstraat 85 (1909)
1910mr. Th.J.A. Duijnstee (raadsh. gerechtsh.)
1928H.J.M. van Rosmalen - M.M. van Rosmalen
1943Firma J. van Rosmalen & Zonen (aannemers taxateurs, timmerbedrijf) - A.J.M. van Rosmalen (onderwijzeres) - A.L.J.M. van Rosmalen (bouwkundige) - C.H.M. van Rosmalen (kantoorbediende) - H.J.M. van Rosmalen (aannemer, bouwk.) - H.M.M. van Rosmalen (bouwkundige) - J.A.J.M. Rosmalen (bouwkundige) - M.F.W.M. van Rosmalen (kantoorbediende wijnhandel) - M.M. van Rosmalen (aannemer) - M.W.H. van Rosmalen (kantoorbed.)
1960fa. J. van Rosmalen & Zn (aannemersbedrijf, taxateurs)
19??Zweers & van Rosmalen
Afbeeldingen
  • 1724
  • ca 1965
  • 22 juni 2021
  • -
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 95

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 187

n: vermelding in een voetnoot