afb. A.F.A.M. Wetzer, 15 augustus 2005

Verwersstraat 75 : In Sichem

bouwjaar: vlak na stadsbrand van 1463
verbouwing: nieuwe voorgevel in 1834
inhoud: 1000 kuub
beschermd: rijksmonument

Aanzienlijke huizen

Pronkstuk Jan van der Eerden : Verwersstraat 75: 'Gewoon gemiddeld huis'

door Jac.J. Luyckx

10
11
12
13
Bossche Bladen 1 (2003) 10-13
Hagemans

In Sichem

door Wim Hagemans

145
147
Bossche Pracht 6 (2003) 144-147
Mosmans

Verwerstraat

68
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 68
Rijksmonument

Verwersstraat 75

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
2003

Jac.J. Luyckx

Aanzienlijke huizen : Pronkstuk Jan van der Eerden : Verwersstraat 75: 'Gewoon gemiddeld huis'
Bossche Bladen 1 (2003) 10-13
2003

Wim Hagemans

In Sichem - Verwersstraat 75
Bossche Pracht 6 (2003) 144-148
 
2020

Middeleeuwse muurschildering ontdekt op zolder

In de Verwersstraat 75 is op zolder een wandschildering uit de middeleeuwen gevonden. Een opvallende ontdekking, want dit betekent dat Bosschenaren de kamer in het hoogste puntje van het achterhuis al in de middeleeuwen voor bewoning gebruikten.
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
2020

Hier had de wc moeten komen

Het is geen Jeroen Bosch, maar het is wťl bijzonder. Op de zolder van een pand aan de Verwersstraat in Den Bosch is een middeleeuwse muurschildering gevonden. Dat was in Den Bosch nog nooit eerder gebeurd.
Roel Kuilder | Brabants Dagblad donderdag 25 juni 2020 | Regio 1
 
Adresboeken
Verwersstraat 75
M 1287

Verwerstraat A 371 (????)
1865wed. J. Crufer - wed. C. van Vugt (gepensionneerd)
1875jhr. L. ridder de van der Schueren (wethouder dezer gemeente)
Verwerstraat A 378 (1880)
1908C.J.H. Bogaerts (leeraar Kon. School)
Verwersstraat 75 (1909)
1910C.J.H. Bogaerts (leeraar Kon. School)
1923Cornelis J.H. Bogaerts (directeur gem. handelscursus)
1928C.J.H. Bogaerts
1943C.J.H. Bogaerts - M.J.S.M. Bogaerts (administratrice)
Afbeeldingen
  • 8 augustus 2007
  • 2020
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 89, 94

n: vermelding in een voetnoot