afb. A.F.A.M. Wetzer, 29 juli 2009

Verwersstraat 7

De Wildeman

Achter de voorgevel

Twee ereburgers

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 21 juli 1994
Mosmans

Verwerstraat

69
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 69
Rijksmonument

Verwersstraat 7

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

De Wildeman

177
178
179
180
181
Noten
1.Uit eene Schepenakte, vermeld in de beschrijving van het volgend huis de Blauwe hand, blijkt, dat zijn familienaam Hamer was.
2.Hoe zij aan hunne auteurs bestonden zagen wij reeds op blz. 32 en 33.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 177-181
Afbeeldingen

1976
     
Artikelen
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Twee ereburgers
Brabants Dagblad donderdag 21 juli 1994 (foto)
 
2000

Juliette Roding

Van beschilderde balk tot bloementjesbehang. Het onderzoek naar het Bossche interieur van Middeleeuwen tot heden
De onderste steen boven (Utrecht - 's-Hertogenbosch 2000) 160-166
 
Adresboeken
Verwersstraat 7
Verwerstraat A 342 (????)
1865jhr. mr. L.B.C.L. Sasse van Ysselt (auditeur militair in de 1e militaire afdeeling)
1875jhr. mr. L.B.C.L. van Sasse van Ysselt (auditeur-militair in de 2e militaire afdeeling)
Verwerstraat A 347 (1880)
1881jhr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt (advocaat en plaatsvervanger bij het kantongerecht) - jhr. mr. L.B.C.L. van Sasse van Ysselt (auditeur-militair in de 2e militaire-afdeeling)
1908jhr. mr. L.B.L.C. van Sasse van Ysselt
Verwersstraat 7 (1909)
1910jhr. mr. L.B.L.C. van Sasse van Ysselt
1928jkvr. V.L.H. van Sasse van IJsselt
1960fa. Hodenius (groothandel in tabak, koffie, thee en suikerwerken)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 90

n: vermelding in een voetnoot