afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 juli 2007

Verwersstraat 30

D'Olijftak

Mosmans

Verwerstraat

67
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 67
Rijksmonument

Verwersstraat 30

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het huis de Olijftak

300
301
Noten
1.In dit huis had in 1756 de stadsdrukker Johannes Reuvers zyne boekdrukkerij.
2.Taxandria IX p. 212.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 300-301
Adresboeken
Verwersstraat 30
M 1245

Verwerstraat A 243 (????)
1865P. Loven (candidaat-notaris) - J. Vrancken (redacteur van een dagblad)
1875J.A.H. van Rijckevorsel-Robert (consul van Belgie)
Verwerstraat A 244 (1880)
1881dr. W.L.A. Strijbosch (med. doctor)
1908E.H.J.M. van Heeswijk (id. koopman) - H.F. van Heeswijk (lid fa. Hub. van Heeswijk & Zn) koopman
Verwersstraat 30 (1909)
1910E.H.J.M. van Heeswijk (id. koopman) - H.F. v. Heeswijk (lid fa. Hub. van Heeswijk & Zn.) koopman
1928Centr. Bur. v.d. Reclasseeringsver. - Centr. Bur. van Sobritas
Afbeeldingen
  • ca 1980
  • 25 augustus 2021
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 96

n: vermelding in een voetnoot