Verwersstraat 27

De Moriaen

Mosmans

Verwerstraat

68
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 68
Adresboeken
Verwersstraat 27
Verwerstraat A 352 (????)
1865A.J.F. van Son (zonder beroep) - mr. J.B. van Son (L.r. oud minister der roomsch katholijke eeredienst)
1875A.J.F. van Son (partikuliere) - mej. M.T. van Son (partikuliere) - mej. P.L. van Son (partikuliere) - mr. J.B. van Son (K. oud-minister der R.K. eeredienst en staatsraad in buitengewone dienst)
Ververstraat A 357 (1880)
1881J.A.H. van Rijckevorsel-Robert (consul van BelgiŽ) - J. Scheltema (ontvanger der registratie, zegel, successierechten en domeinen)
1908J.A.H. van Rijckevorsel (kassier, consul van BelgiŽ)
Verwersstraat 27 (1909)
1910J.A.H. van Rijckevorsel (kassier, consul van BelgiŽ)
1928F.A.M.M.E. van Dun - W. van Harn - Th.E.E.H. Mathon - W.F.H. Melis - Oranje Hotel - A.G. Rademaker - A.A.M. Vos
1943J.W.E. Hoffmann (arts, gepens.) - ir. H.K. Karthaus - Gebrs. Rademaker (Oranje Hotel)
1961Oranje Hotel
Literatuur en bronnenpublicaties

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 201

n: vermelding in een voetnoot