afb. L.M. Tangel

Verwersstraat 22

Het Cijferboek

Mosmans

Verwerstraat

67
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 67
Sasse van Ysselt

Het Cijferboek

305
306
307
Noten
1.Zijn broeder heette Jan.
2.Taxandria VI p. 226 en vlgdsn Gommjers Rijsbergen p. 102.
3.Zij schonk hem eene dochter Johanna Elisabeth Crul, welke de heerlijkheid Burgst ten huwelijk bracht aan haren man mr. Cornelis Jan Wouter Nahuys, die kinderloos stierf (Taxandria IX p. 213).
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 305-307
Adresboeken
Verwersstraat 22
Verwerstraat A 247 (????)
1865mr. P.J.J. Hollingerius Pijpers (lid der tweede kamer staten generaal en der gedeputeerde staten van Noordbrabant, L.r.)
1875J.C. Wilbrennick (ritmeester 2e regiment hussaren)
Verwerstraat A 248 (1880)
1908mr. E.F.M. Hanlo (auditeur militair)
Verwersstraat 22 (1909)
1910J.A. van Kempen (comm. in effecten)
1943A.W.L. van Esch (ambt. Gew. Arbeidsbur.) - fa. M.D. Wolff (papierhandel)