afb. 3 juli 2007

Van Veldekekade 360-361

Van der Vaart

Van Veldekekade 361

623
J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 623-624
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 623-624

n: vermelding in een voetnoot