afb. 23 oktober 2005

Van Veldekekade 28-23

Van der Vaart

Van Veldekekade 17-22, 23-28, 29-32

13
J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 13-14
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 13-14

n: vermelding in een voetnoot