Achter het Wild Varken 5

Vechel's lust

Mosmans

Wolvenhoek of Wilt Varken

73
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 73
Sasse van Ysselt

Vechel's lust

135
136
137
138
139
140
Noten
1.Everard van de Water Peterszn., raad van 's Hertogenbosch, overleden 13 October 1558, huwde Beelken Kemp Jansdochter, die hem schonk: a. Jan, geh. met Jutken van den Wiel Jansdr.; b. Peter, kanonik der St. Janskerk te den Bosch; c. Coenraad; d. Everard, geh. met 1. Josina van der Cammen, dochter van Frans Danielszoon en Catharina, de dochter van mr. Goyart Tengnagel en Catharina, de dochter van Dierick van Hedel Jacobszoon; 2. Jenneken Monicx; e. Geertruida, gehuwd met Gielis van Hedel Jacobszn.; f. Aleida, gehuwd met Jan de Bercker Janszn.
2.Zij, wier eigenlijke voornaam Isabella was, had haar 1/3 in dit huis 28 Juli 1609 aan Jan Janszoon van der Sluys getransporteerd. (Reg. n. 278 f. 240 vso)
3.Deze echtelieden hadden ook nog eene dochter Joanna van de Water, die huwde met mr. Jan van Breugel Arndszn, president-schepen van den Bosch, den broeder van Mr. Aelbrecht.
4.Hij was later raadsheer in het Gerechtshof van Brabant.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 135-140
Adresboeken
Achter het Wild Varken 5
M geen

Achter het Wild Varken G 250 (????)
1875A.M.J.T. van Rijckevorsel-Bounike (wijnhandelaar)
Achter het Wild Varken G 235 (1880)
1881A.M.J.T. van Rijckevorsel-Bonnike (wijnhandelaar en lid van den gemeenteraad)
1908J.B. Waiboer (tandarts)
Achter het Wild Varken 5 (1909)
1910J.B. Waiboer (tandarts)
1919Ch.M.J. Witlox (advocaat-procureur)
1928Gem. Werken Bur. Dir.
1943A. van Battum (hopman N.A.D.) - Bouw- en Woningtoezicht
Literatuur en bronnenpublicaties

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 71

n: vermelding in een voetnoot