Achter het Wild Varken 15-11

De oude Trouw

Mosmans

Achter het Wild Varken

73
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 73
Sasse van Ysselt

Het huis der familie Van der Stegen

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Noten
1.Hij was zoon van Cornelis van Lyere Nicolaeszn en Wyberta van Berchem, de dochter van Jan en Isabella van Etten.
2.Het huis Seldensathe behoorde later aan Wernaert Graaf van Oost-Friesland, van wien het erfde Johan graaf van 't Serclaes van Tilly, heer van Heeswijk, Dinther en Berlicum, die het 7 Maart 1631 (Reg. no. 367 f. 200) verkocht aan Joost van Hedickhuysen, drossaard van Heeswijk.
3.Men zie nog eene Bossche Schepenakte van 1520. waarbij Hugo, zoon van Mathijs, den zoon van Henrick van der Stegen genaamd van Hedel, pistor, kocht een huis op den Vughterdijk te den Bosch. (Reg. no. 119 f. 70 vso).
4.Hij testeerde 17 Mei 1488. A. van der Does de Willebois Studiebeurzen II p. 260.
5.Dr. C.F.Xav. Smits De Grafzerken enz. p. 297.
6.Prosper Cuypers van Velthoven Documents p. 295, 350, 359, 461 en 563.
7.Toen zij reeds weduwe van hem was ging zij voor zich en de overige kinderen van mr. Nicolaes van der Stegen den oude 2 September 1605 (Reg. no. 296 f. 86) een accoord over het huis der familie van der Stegen aan met Goeswijn van Achelen Wouterszn als eigenaar van het daar naast staand huis.
8.Hij was secretaris van Prins Willem den Zwijger, stierf 6 Mei 1580 en had tot vrouw Elisabeth van Elmpt, dochter van Jan en Wouterken van Henxtum genaamd van Delft, die hem behalve den zoon Johan ook nog schonk a. eene dochter Jenneken van der Stegen, welke in 1642 reeds overleden was en de vrouw was eerst van Frederik van Herlaer en na diens dood, van Assuerus van Wijnbergen, die in laatstgemeld jaar te Well in Gelderland woonde, en b. eene dochter Margriet van der Stegen, huisvrouw van Emanuel Swerts.
9.Diens overige kinderen waren Henricksken Bueckentop, huisvrouw van Willem Sonnemans en Margaretha Bueckentop, huisvrouw van mr. Peter van Everdingen.
10.Mr. Geerling Ruys deed als weduwnaar van Elisabeth van der Stegen, zijne eerste vrouw, 31 Dec. 1664 (Reg. no. 445 f. 105) ten behoeve van Quirijn van Niel als man van Jacomina en Johan van Malsen als man van Hendrina, zijnde dezen beiden zijne dochters, afstand van tocht van: ,,huys, erve ende hoff, gestaen Achter 't Wilt Vercken neffens erve Joachims van Grinsven, notaris, suytwaerts ex uno ende neffens huys ende erve der wed. ende kinderen Lamberts van den Heesacker noortwaarts ex alio, streckende oostwaerts van de gemeyne straet achterwaerts de Diese westwaerts". Over deze familie Ruys zie men Taxandria XVIII p. 298.
11.Lees: van der Stegen.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 108-119
Adresboeken
Achter het Wild Varken 15
Achter het Wild Varken G 245 (????)
Achter het Wild Varken G 230 (1880)
1881R. Kruizinga Homan (conrector gymnasium)
1908H.J.P.F. van Ewijk (opz. 1e kl. landsgeb.)
Achter het Wild Varken 15 (1909)
1910H.J.P.F. van Ewijk (districts opz. landsgebouwen)
1919mevr. wed. R.J. Schouten-van Gorkom
1928wed. R.J. Schouten
1943C.B. Brohm (techn. ambt. P.N.E.M.)
Achter het Wild Varken 13
Achter het Wild Varken G 246 (????)
Achter het Wild Varken G 231 (1880)
1881Michel Goulmy (partikulier)
1908J.C. van Oers (organ. der St. Pietersk. muziekl.)
Achter het Wild Varken 13 (1909)
1910J.C. van Oers (muziekleeraar)
1919H. Hendrikx (kaashandelaar)
1928G.B.P. Jansen
1943wed. A. Tromp-Kivits
Achter het Wild Varken 11
M geen

Achter het Wild Varken G 247 (????)
Achter het Wild Varken G 232 (1880)
1881P.F. van Beugen (partikulier)
1908mej. D.A.J.M. van Beugen
Achter het Wild Varken 11 (1909)
1910mej. D.A.J.M. van Beugen
1919mej. D.A.J.M. van Beugen
1923Dorothea Aa. Ja. Ma. van Beugen (zonder)
1928mej. D.A.J.M. van Beugen
1943R.K. Wijk- en Gezinsverpleging