afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 juli 2007

Uilenburg 14-16

bouwtijd: zeventiende eeuw
restauratie: 1978
beschermd: rijksmonument

Na 1629 is de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst verboden. Katholieken vestigen op verschillende plaatsen in de stad schuilkerken; zo ook in De Uilenburg.
Kroniek van 's-Hertogenbosch
Hagemans

Het huis met de uitzichten

door Wim Hagemans

182
185
Bossche Pracht 8 (2003) 183-185
Van Gaal / Verhagen

Schuilkerk (Uilenburg 14-18)

51
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 51
Artikelen
1993

Henny Molhuysen

Verhalen & legenden. 'Poppecraam'
Brabants Dagblad donderdag 1 april 1993 (foto)
 
2002

Jan Haaren

Poortje in de Uilenburg
De Zelfkrant 8 (2002) 11
 
2003

Jan van Rijnsoever

Tudorroos in de Uilenburg
KringNieuws 2 (2003)
 
2003

Wim Hagemans

Het huis met de uitzichten - Uilenburg 14-16
Bossche Pracht 8 (2003) 183-185
 
2004

Redactie

Open tuinen in de binnenstad van 's-Hertogenbosch
Groei & Bloei 2 (2004) 6-14
 
Rijksmonument
21882

Uilenburg 14

Gebouw met topgevel. Poortje met geblokte natuurstenen omlijsting, 1649 blijkens jaartal. Oude deuren met een fraai gesneden middenstijl (maskers, bloemen en vruchtentrossen, leeuw met cartouche). Was de toegang tot de schuilkerk die achter in het "Huys van Boxtel" (Postelstraat 46-48) was gevestigd. Over de Dieze heen gebouwd.
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
21883

Uilenburg 16

Voormalig achterhuis van Postelstraat 42; over de Dieze gebouwd pand, bestaande uit drie, in schoon metselwerk opgetrokken bouwdelen, te weten: -het vermoedelijk 15e eeuwse hoofdgebouw; pand met verdiep onder met rode Hollandse pannen gedekt schilddak; in oostgevel deur met gedeeld bovenlicht en raam omlijst door pilasters afgedekt met fronton; moer- en kinderbinten balklaag met nog twee sleutelstukken met ronde profilering; oude kap met ankerbalkgebinten, -vermoedelijk vroeg 16e eeuwse, noordelijke aanbouw (westzijde); pand met verdiep onder met rode Hollandse pannen gedekt zadeldak tussen puntgevels met vlechtingen; houten kloosterkozijn in noordgevel; deur met gedeeld bovenlicht, en zolderluik in westgevel; kelder met tongewelf; moer- en kinderbinten balklaag met nog een sleutelstuk met ronde profilering; kap met dekbalkjuk, geschoorde nokstijl en geschoorde nokgording, -tweede, iets jongere noordelijke aanbouw (oostzijde); pand met verdiep onder met rode Hollandse pannen gedekt zadeldak tussen topgevels; in de oostgevel deur en 6-ruits schuifraam; in de noordgevel twee natuurstenen kloosterkozijnen; moer- en kinderbinten balklaag met onder de middenbalk twee laat-gotische sleutelstukken en daaronder natuurstenen consoles, en onder de strijkbalken natuurstenen consoles, laat-gotische schouw met geprofileerde, natuurstenen wangen en geprofileerde, houten steunbalk.
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
 
Adresboeken
Uilenburg 14
Uilenburg H 183 (????)
Uilenburg 14 (1909)
Uilenburg 16
Uilenburg H 182 (????)
Uilenburg 16 (1909)
Afbeeldingen
  • -
  • 27 juli 2007
  • 27 juli 2007
  • 2021
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 90

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 187

n: vermelding in een voetnoot