afb. A.F.A.M. Wetzer, 20 januari 2015

Van Tuldenstraat 17

Aanzienlijke huizen

Aanzienlijke huizen : Van Tuldenstraat 17 : Harmonie tussen oud en nieuw

door Jac.J. Luyckx

25
26
27
Bossche Bladen 1 (2002) 25-27
Artikelen
2002

Jac.J. Luyckx

Aanzienlijke Huizen : Van Tuldenstraat 17 : Harmonie tussen oud en nieuw
Bossche Bladen 1 (2002) 25-26
Adresboeken
Van Tuldenstraat 17
Van Tuldenstraat M 40 (????)
1908A.W. van Gestel (sigarenfabrijkant) - Ph.M. van Osch (handelsagent)
Van Tuldenstraat 17 (1909)
1910Ph.M. van Osch (handelsagent)
1928J.B.M. van Dijk
1943J.B.M. van Dijk (arts)