afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

Torenstraat 5

Rijksmonument

Torenstraat 5

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Torenstraat 5
Torenstraat A 48-53 (????)
1865(Torenstraat A 49): R.C. Gostelie Jr. (poelier)
1875(Torenstraat A 49): R.C. Gostelie Jr. (poelier)
1865(Torenstraat A 50): P. Krekel (postbode) - H.P. Verreijdt (mr. messenmaker en aanspreker) - J. Verreijdt (mr. messenmaker) - J. Verreijdt (mutsenwaschster)
1865(Torenstraat A 51): W. Roelofs (mr. smid en spijkerfabriekant)
1865(Torenstraat A 53): A. Dux (onderwijzer)
1875(Torenstraat A 53): mej. A. Coppens (partikuliere)
Torenstraat A 49 (1880)
1908Fraterhuis en scholen - G. van de Ven (directeur)
Torenstraat 5 (1909)
1910R.C. van Bokhoven (directeur) - Eerw. Fraters
1928Fratershuis
1960Bureau 'St. Jansklokken'
1991dhr. en mevr. Aven (Pilkington's)
2006Bart Derks (Pilkington's)