afb. A.F.A.M. Wetzer, 19 april 2010

Torenstraat 16 : Bouwloods van de Sint-Jan

architecten: Teering - Van der Laar - Van der Vliet
bouwjaar: 1985

Verscholen naast de St. Jan ligt dit gebouw dat als archiefloods gebouwd werd. Nu is er het Sint-Jansmuseum 'De Bouwloods' gevestigd, waarnaast archief en het secretariaat van het kerkbestuur ook het bouwbureau van de St. Jan gevestigd is.
De ramen onder de dakrand, de gebruikte baksteen en randen onder de ramen maken het een herkenbaar Bossche School gebouw. Het gebouw doet denken aan het archief van het Bisdom aan de Lange Putstraat van 1981.
Bosch Architectuur Initiatief (BAI)
Gemeente 's-Hertogenbosch

Sint-Jansmuseum presenteert plan nieuw museum

23 februari 2017

Gemeente 's-Hertogenbosch (2017)
Afbeeldingen

 
     
Artikelen
1975

Redactie

Rondleiding door restauratieloodsen een succes. Ruim 600 mensen door bouwloodsen Sint Jan
Brabants Dagblad maandag 7 juli 1975 (foto)
 
1989

Gerard Rooijakkers

De oudste Brabantse 'ketelmuzikant' in 's-Hertogenbosch? De bouwloods van de Sint Jan als cultuurhistorische openbaring

Noordbrabants historisch nieuwsblad 3 (1989) 10-12
 
1990

F.J. van der Vaart

Beeldhouwers uit de bouwloods van de Sint-Jan. De sluitstenen
In Buscoducis Bijdragen. SDU ('s-Gravenhage 1990) 425-438
 
1997

Jaqueline Landsmeer

Naam museum over Sint-Jan Den Bosch schept verwarring. 'Bij bouwloods denk je aan werkplaats'
Brabants Dagblad donderdag 26 juni 1997 (foto)
 
1997

Marcel Linssen

'Je moet mensen pakken met je verhaal'
Brabants Dagblad donderdag 17 juli 1997 (foto)
 
1999

Wim Hagemans

Parochie Binnenstad wil permanent exposeren; inkomsten verhogen. Bouwloods herbergt schatkamer kerken
Brabants Dagblad donderdag 14 januari 1999 (foto)
 
2008

Wim Hagemans

CDA wil geld voor St-Jansmuseum
Brabants Dagblad dinsdag 28 oktober 2008 (foto)
 
2008

Redactie

Sympathie voor De Bouwloods
Brabants Dagblad woensdag 29 oktober 2008
 
2008

Wim Hagemans

Twee ton voor Sint-Jansmuseum
Brabants Dagblad woensdag 12 november 2008 (foto)
 
2009

Marc Brink

Panoramalift bij Sint-Jan
Brabants Dagblad donderdag 24 september 2009
 
2009

Marc Brink

'Project bij Sint-Jan heeft enorme potentie'
Brabants Dagblad donderdag 24 september 2009
 
2010

Redactie

Plan Bouwloods: 3 miljoen nodig uit gemeentekas
Brabants Dagblad dinsdag 23 maart 2010
 
2010

Redactie

Oppositie verzet zich tegen nieuwe Bouwloods
Brabants Dagblad donderdag 3 juni 2010
 
2010

Wim Hagemans

Meer ruimte in Bouwloods
Brabants Dagblad vrijdag 13 augustus 2010
 
2011

Domien van der Meijden

Bouwloods nog zonder financiën
Brabants Dagblad vrijdag 25 november 2011
 
2014

Museum moet Sint-Jan aanprijzen

Een glazen lift en sprekende beelden moeten de Sint-Jan beter verkopen.
Marc Brink | Brabants Dagblad vrijdag 31 oktober 2014 | 30-31
 
2014

Nik de Vries

Een onbekend museum
Bossche Kringen 4 (2014) 28-29
 
2017

Museum als aula van de Sint-Jan

De vier miljoen euro die de gemeente Den Bosch op de plank heeft liggen voor de ombouw van de bouwloods bij de sint-Jan, kan zo langzamerhand worden uitgegeven. De museumplannen krijgen vorm.
Jos van de Ven | Brabants Dagblad vrijdag 24 februari 2017 | Regio 5
 
2017

‘Vier miljoen voor museum is wel véél’


Dat er een Sint-Jansmuseum komt, is nu eenmaal afgesproken. Maar dat wil niet zeggen dat er klakkeloos miljoenen op tafel worden gelegd.
Jos van de Ven | Brabants Dagblad donderdag 23 maart 2017 | Regio 3
 
Boeken
1989

A.M. Koldeweij, e.a.

De bouwloods van de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch
Commissie Zomertentoonstelling Sint-Jan | 's-Hertogenbosch 1989
 
Open Monumentendag
2010

Sint-Jan / Museum De Bouwloods

Torenstraat 16

De imposante kruisbasiliek Sint-Jan is gebouwd tussen de 13e en 16e eeuw. Het onderste deel van de bakstenen toren herinnert nog aan de vroegste romaanse periode.
In de 16e eeuw kwam de nieuwbouw van een gotische kerk klaar en in de 19e eeuw, zo rond 1860, begon de eerste restauratie. Met name het noordertransept aan de Hinthamerstraat is toen onder handen genomen.
Dit neogotisch noordelijke dwarsschip is aan de buitenzijde rijk aan beeldhouwwerk.
In het naast de kathedraal gelegen Sint-Jansmuseum De Bouwloods is een bijzondere collectie oorspronkelijk middeleeuws beeldhouwwerk en bouwfragmenten te zien, afkomstig van de Sint-Jan. Aan de hand van originele beelden, tekeningen en modellen komt u meer te weten over de 19e-eeuwse restauratie van het noordertransept.
Magazine Open Monumentendag (2010) 11
 
2015

Sint-Jansmuseum

Het Sint-Jansmuseum, gelegen links naast de Sint-Jan, bevat een unieke collectie oorspronkelijke beelden en bouwfragmenten, afkomstig van de kathedraal die bij eerdere restauraties zijn vervangen door kopieën. Daarnaast bevat het museum gipsmodellen voor nieuw te maken beeldhouwwerk.
In het kader van het thema ‘Ambacht’ zullen Aannemingsbedrijf Nico de Bont BV, Leidekkersbedrijf Jobse BV, Glasbewerkingsbedrijf Brabant BV en Slotboom Steenhouwers BV in en rond het Sint-Jansmuseum/Sint-Janskathedraal live-presentaties geven. Zij zijn regelmatig betrokken bij het onderhoud en restauratie van de kathedraal.
Het thema ‘Kunst’ wordt uitgelegd door illustratief ontwerper Antoine Rovers door middel van zijn twee drieluiken van de Sint-Jan.
Magazine Open Monumentendag (2015) 20
 
2016

Sint-Jansmuseum

Het museum sluit aan op het Jheronimus Boschjaar met de expositie ‘Jheronimus Bosch in Beeld’. De beroemde schilder leefde en werkte rondom de Sint-Jan en was bevriend met de bouwmeesters van de kerk. Hij werd vanuit de Sint-Jan begraven. Het model van het bronzen beeld van Jheronimus is nu te bewonderen in het museum. Rondom het beeld staat een aantal luchtboogbeelden van de Sint-Jan, die inmiddels van iconische waarde zijn! Zoals monsters en draken maar ook muzikanten en ambachten. Een aantal gipsen modellen van deze beelden, is te bewonderen bij deze expositie, naar voorbeeld van de middeleeuwse beelden uit de tijd van Bosch. Nieuwe luchtboogbeelden werden vanwege ernstige verwering opnieuw gemaakt in de 19e eeuw, kregen een neogotisch uiterlijk en ‘bevolken’ nu de luchtbogen. Ook is er een vaste expositie over de bouwgeschiedenis en de restauraties van de Sint-Jan.
Magazine Open Monumentendag (2016) 24
 
Raadsbesluiten
2009

Haalbaarheidsonderzoek museum de Bouwloods

Het college besluit aan drie samenwerkende bureaus opdracht te geven om een haalbaarheidsstudie te doen naar de realisatie van een museum bij de Sint-Jan. De drie bureaus zijn Gordion Cultureel Advies, Kunsthistorisch advies- en organisatiebureau D’ARTS en Henket en partners Architecten. Dit is in overleg met het kerkbestuur gedaan. Het kerkbestuur ontving al eerder een brief over hoe het college de haalbaarheidsstudie wil uitvoeren.
B&W Besluitenlijst 3 februari 2009
 
2009

Nieuwe Bouwloods Sint-Jan

Het college heeft naar aanleiding van een amendement van het CDA een studie laten doen naar de haalbaarheid van een museum voor middeleeuwse (kerk)bouwkunst. Dit nieuwe museum zou gevestigd moeten worden in het bestaande museum “De Bouwloods” dat naast de Sint-Jan staat. Het resultaat van de studie is een plan om de historisch waardevolle inhoud van de bouwloods te integreren in een nieuw bezoekerscentrum voor de Sint-Jan. Een museum is volgens het college niet haalbaar. De studie wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarnaast wil het college de periode tot maart 2010 gebruiken om te kijken of er voldoende belangstelling is van partijen in de stad en in het land om de plannen financieel haalbaar te maken. Het resultaat daarvan wordt teruggekoppeld naar de raad.
B&W besluitenlijst 22 september 2009
 
2010

Voortgang project 'Nieuwe Bouwloods'

Het college informeert de raad per brief over de voortgang van het project de 'Nieuwe Bouwloods'. Dit is het project om een nieuw bezoekerscentrum te realiseren bij de Sint-Jan. Toeristische bezoekers aan de Sint-Jan zouden entree moeten betalen. Financiering van het bezoekerscentrum is op dit moment niet haalbaar. In 2011 spreekt de gemeente met de provincie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over een lange termijn plan voor de financiering van het onderhoud van de Sint-Jan. Betalend toeristisch bezoek en het plan voor de Nieuwe Bouwloods maken deel uit van deze besprekingen.
B&W besluitenlijst dinsdag 21 december 2010
 
Stadsrekeningen
1603 Kapittel 16.
De zolders der bouwloods van de St. Janskerk, gebruikt tot berging van Stads graan.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1603-1604. Deel 2, blz 1159
 
Adresboeken
Torenstraat 16
Torenstraat F 32 (????)
Torenstraat 16 (1909)
1910Kathedrale kerk van St. Jan
1928St. Janskerk
19??Sint-Jansmuseum 'De Bouwloods'