afb. G.J. Dukker

Stoofstraat 26-28

De Swaen : De Druif : De Houttuin

Mosmans

Stoofstraat

45
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 45
Adresboeken
Stoofstraat 26
Stoofstraat H 227 (????)
1865F. van Engelen (mr. meubelmaker)
Stoofstraat H 280 (1880)
1881J. Teulings (mr. schoenmaker)
1908A. de Bont (schoenmaker) - wed. C. de Bont - fa. J. de Leeuw-Gieliam (in goud, zilv. parel en diamantw.)
Stoofstraat 26 (1909)
1910fa. J. de Leeuw-Gieliam (in goud, zilv. parel- en diamantw.)
1928fa. J. de Leeuw en Gieliam
1943fa. J. de Leeuw en Gieliam (fabriek van goudenwerken)
Stoofstraat 28
Stoofstraat H 280b (????)
1908H.L.H. Oostendorp-Lathouwers (goudsmid)
Stoofstraat 28 (1909)
1910H.L.H. Oostendorp-Lathouwers (goudsmid)
1928H.L.H. Oostendorp
1943fa. J. de Leeuw en Gieliam (fabriek van goudenwerken)