afb. A.F.A.M. Wetzer, 5 juni 2008

Stoofstraat 2-4

Het Handboegske : Den Hollandershoek

Mosmans

Snellestraat

55
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 55
Adresboeken
Stoofstraat 2
Stoofstraat H 231 (????)
1875A. van Kempen (mr. zadelmaker) - J.H. van der Linden (mr. smid)
Stoofstraat H 286 (1880)
1881A. van Kempen (mr. zadelmaker)
Stoofstraat 2 (1909)
1910W. v.d. Heuvel (sigarenm.)
Stoofstraat 4
Stoofstraat H 286a (????)
Stoofstraat 4 (1909)
1910H. Eijsman
1928C.E. van den Hoek - F.C.J. van der Zande