Stoofstraat 10

De gecroonde Roose

Mosmans

Stoofstraat

45
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 45
Adresboeken
Stoofstraat 10
Stoofstraat H 229 (????)
1875F.J. Krugers (adjunct-comm. ter prov. griffie)
Stoofstraat H 284 (1880)
1881P. de Kort (pianomaker)
1908J. v.d. Biggelaar (bode paleis van justitie) - P. van Valkenburg-van Wijlick (particulier) - wed. Wijbrands (particuliere)
Stoofstraat 10 (1909)
1910J. v.d. Biggelaar (bode paleis van justitie) - P. van Valkenburg-van Wijlick (particulier) - wed. A.F. v.d. Ven
1928Th.C. Bakx - mej. A.M. Duffhues - L.J. Dumoulin - J.C. Leenders
1943T.C. Bakx (goudsmid)