Stoofstraat 3

De gulden Cartouw

Mosmans

Stoofstraat

45
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 45
Adresboeken
Stoofstraat 3
Stoofstraat H 232 (????)
1865H.R. Wakkers (gepensionneerd commies der posterijen)
1875H.B. Hendriks (mr. meubelmaker)
Stoofstraat H 287 (1880)
1881H.B. Hendriks (mr. meubelmaker)
1905J. v. Lierde (kantoorbediende) - Maréchal (telegr. besteller) - H. Schuurmans (timmerman)
1908L. v.d. Sanden (schilder) - H. Schuurmans (timmerman) - H. Versteegh (telegrambesteller)
Stoofstraat 3 (1909)
1910L. v.d. Sanden (schilder) - H. Schuurmans (timmerman) - H. Versteegh (telegrambesteller)
1928P.R.L. van Hoek - wed. L.Th.M. Hurkens - H.W. Laanen
1943J.Th. Coret (magazijnbed.) - wed. M. de Lang-van Bokkel