afb. Atelier Andre Schreurs, ca 1930

Hooge Steenweg 4

Inden Boghe

Gedeelten van de belendende panden en een zicht in het Tweede Korenstraatje. Centraal het pand van kledingzaak De Kroon, manufacturen, mode-artikelen, gemaakte goederen. Rechts daarvan banketbakkerij. Daarvoor een ijscowagentje. Op de voorgrond rails van de tram.
Stadsarchief (0000564)
Achter de voorgevel

De Gulden Voetboghe

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 21 september 1995
Bouwhistorie

'Inden Boghe' (1603)

Hooge Steenweg 4

234
235
Literatuur
CB 1520 f 44; CB 1573 f47; GZG R 1659; HT 1553; M 38; Z 1502/'3.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 234
Mosmans

Hoogensteenweg

23
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 23
Artikelen
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : De Gulden Voetboghe
Brabants Dagblad donderdag 21 september 1995 (foto)
 
Afbeeldingen

13 augustus 2009
     
Adresboeken
Hooge Steenweg 4
M 38

Hooge Steenweg A 204 (????)
1822Johannes Smolders (koopman)
Hoogen Steenweg B 41 (????)
1865L.L. van Geffen (firma Geffen van der Weegen) koopman in manufacturen, matrassenmaker en vederbereider - J.N. Winter (adjunct-commies ter provinciale griffie van Noordbrabant, agent der Arnhemsche brandverzekering maatschappij)
1875L.L. van Geffen van der Weegen (leverancier van heerenkledingstukken, fabriekant van bedden en matrassen, magazijn van manufacturen enz.)
Hoogen Steenweg B 41 (1880)
1881L.L. van Geffen van der Weegen (leverancier van heerenkleedingstukken, fabriekant van bedden en matrassen, magazijn van manufacturen, enz.)
1908Lamb. van Geffen (archit. d'Interieures voll. meubel. 'Brabantia')
Hooge Steenweg 4 (1909)
1928Mag. de Kroon