afb. A.F.A.M. Wetzer, 4 augustus 2007

Hooge Steenweg 32

De Goudsblom

Achter de voorgevel

't Binnenhuis

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 14 juli 1994
Bouwhistorie

'De Goudsblom'

Hooge Steenweg 32

223
Literatuur
CB 1520 f 44v; CB 1573 f 47v; HT 1553 f 3v; I 1603; M 54; Z 1511/'12, f 19.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 223
Mosmans

Hoogensteenweg

24
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 24
Rijksmonument

Hooge Steenweg 32

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : 't Binnenhuis
Brabants Dagblad donderdag 14 juli 1994 (foto)
 
Adresboeken
Hooge Steenweg 32
Hooge Steenweg A 206 (????)
1822Johannes Verhuist (koopman)
1832Johannes Verhulst (koopman)
Hoogen Steenweg B 52 (????)
1865J. van Delft (vleeschhouwer) - L.J.H. Levisse (r. c. pastoor)
1875A.C. Bommezijn (klerk) - T.H. van Delft (vleeschhouwer)
Hoogen Steenweg B 52 (1880)
1881J.A.M. van Delft (vleeschhouwer) - L.G. Sterk (partikulier) - J.J. Wiegen (hulponderwijzer)
1908J.A. van Delft (rund- en varkensslagerij)
Hooge Steenweg 32 (1909)
1910J.G.D. de Goede (runds-, kalfs- en varkensslagerij)
1928wed. A.Th.L. Biesaart
1943W.M. Biesaart-Neefs (kunsthandel 't Binnenhuis) - wed. W.M.J. Biesaart-Neefs (winkelierster kunsthandel) - P.L.P. Cleerdin (procuratiehoudster)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 32, 33

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 195

n: vermelding in een voetnoot