afb. M. Bimmel

Hooge Steenweg 31 : De Pijnappel

architect: H.W. Valk (gevel)
bouwjaar: M.E.
verbouwingen: 1905 07 08 19 20 30 33 36 37 40 44 47 48 49 53 54 57 58 62 83 85 87 2001
huidige functie: bankgebouw

Bank van Lanschot, drie in 1954 herbouwde gotische gevels. Aan weerszijden van de ingang zitten enkele stenen. Links: een mannenhoofd met een gevleugeld helmpje op, Mercurius, in hardsteen. Een haan, een pot, dit zijn twee nagemaakte gevelstenen van de panden die stonden op de Markt resp. 17 en 19, waar Van Lanschot gevestigd is geweest, te weten "De Haan" en "De Vergulde Ketel". (De oorspronkelijke stenen zijn op de binnenplaats van de eerste verdieping van de Bank ingemetseld). Een roos en dat stelt voor "De Gelderse Roos", de naam van dit pand. Een gevelsteen met het jaartal 1799, het verwachte beginjaar en met 1737, het werkelijke stichtingsjaar zoals dat in 1941 werd ontdekt. Rechts: een mooie vrouw met lang golvend haar met als hoofdtooi een soort kroon met poorten en kantelen, dit zou de Bossche Stedemaagd zijn met het oude stadswapen van 's-Hertogenbosch, een boom met klimmende leeuwtjes en de dubbele adelaar. Een palmtak als een soort symbool voor de handel. Het wapen van Van Lanschot, twee boompjes met een toren waarop nog een boompje.
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Bouwhistorie

'De Zon', n 1545 'De Pynappel'

Hooge Steenweg 31

172
173
Literatuur
Boekwijt 1994, 11-16; CB 1520 f 11; CB 1573 f 12v; GAHt LK. II (1600); HT 1553; M 56; vSvY III, 581-585.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 172-173
Gemeentelijk monumemt

Hooge Steenweg 31

1
2
3
Gemeente 's-Hertogenbosch
Mosmans

Hoogensteenweg

24
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 24
Sasse van Ysselt

De Zon of de Pijnappel

581
582
583
584
585
Noten
1.Blijkens Reg. n 194 f. 390 was vr dat Roelof de Bever dit huis bezat. Nicolaas de Heusch eigenaar daarvan.
2.Hij was de zoon van Jan Monicx en Gijsberta, de dochter van Jorden Tielkens.
3.Hij stierf in 1504. Men zie over hem Deel II p. 67.
4.Laatstgenoemde Roelof de Bever had tot vrouw Katherina, dochter van den apotheker Hector Speciers; zie Reg. n 183 f. 388 vso; wat, in Deel II op blz. 498 3e regel v.b., te beginnen met Walburg en te eindigen met Dicbier, staat is alzoo fout.
5.Jan, de zoon van Heymerik Janszn, genaamd Degens verleende in 1477 eene grondrente uit dit huis, thans genummerd Orthenstraat 1.
6.Zijne vrouw was Barbara van den Ham. Hun zoon Jan Monicx huwde 1 Margaretha van den Hout en 2 Willelma, dochter van Gerard Rutgerszn, terwijl hunne dochter Geertruid Monicx Jan van Ryswyck tot man had.
7.Zij waren Jan Monicx, die huwde 1 Margaretha Pelgrom; 2 Sophia Berewout Rutgersdr; Arnd Monicx, man van Catharina van Gheel; en Adriana Monicx, huisvrouw van Joost van Dalem, heer van Dongen.
8.Hij huwde 1 Catharina van der Aelsvoirt; 2 Christina Potter van de Loo.
9.Zijne vrouw was Johanna van Haren.
10.Deze Maarten Monicx had een broeder Jan Monicx, wiens vrouw was Elisabeth van Boechem. De dochter van Maarten Monicx was Mechteld Monicx, huisvrouw van Nicolaus Spierinck.
11.Hunne kinderen waren: a. Elisabeth; b. Anneken, huisvrouw van Jan van den Velde; c. Heylken; d. Elsken, huisvrouw van Willem van de Laer; e. Willem en f. Nicolaas Strick.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 581-585
Adresboeken
Hooge Steenweg 31
M 56

Hoogen Steenweg C 403 (????)
1865A.J.N.J. Bolsius (apotheker) - B.H.J.F. Entz (surnum. bij 's rijks-bel.) - G. van Nouhuijs (1e luitenant bij het 5e regiment infanterie)
1875M.L. van Bergen (mr. kopersl. en kopergieter) - wed. L.W. van den Bosch (partikuliere) - mej. A. van Maaren (partikuliere) - J.J. Sweens (firma Sweens van Gulick) koopman in sigaren
Hoogen Steenweg C 428 (1880)
1881M.L. v. Bergen (mr. koperslager en kopergieter) - A. van Maaren (partikuliere) - mej. A. van Maaren (partikuliere)
1908M.L. van Bergen (verlichtingsartikelen enz.)
Hooge Steenweg 31 (1909)
1910M.L. van Bergen (verichtingsartikelen)
1932wed. Mijnardus L. van Bergen (zonder)
1928wed. M.L. van Bergen
1943M.L. van Bergen (R.K. geestelijke) - wed. M.L. van Bergen (Electro-Techn. Bureaux, sanitaire artikelen)