afb. M. Bimmel / A.G. Oldenmenger

Hooge Steenweg 3 : De Helm

bouwjaar: M.E. (XIV)
huidige functie: winkel / woning

Bouwhistorie

'Den Helm' (1670)

Hooge Steenweg 3

164
165
Literatuur
ARB R 314 f 102v; CB 1520 f 12; CB 1573 f 13v; HT 1553; M 69; vSvY III, 540.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 164-165
Gemeentelijk monument

Hooge Steenweg 3

1
2
Gemeente 's-Hertogenbosch
Mosmans

Hoogensteenweg

24
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 24
Adresboeken
Hooge Steenweg 3
M 69

Hoogen Steenweg C 415 (????)
1865B.A. Hoelen (winkelier in manufact.) - J.G. Losgert (notaris) - F.E.A. Masion (hoofdonderwijzeres)
1875J.J. van de Ven (koopman in manufacturen)
Hoogen Steenweg C 440 (1880)
1881Jos.J. van de Ven (koopman in manufacturen en lid van den gemeenteraad)
1908H.P.M. v.d. Ven (manufacturier) - Jos.J. v.d. Ven (wethouder)
Hooge Steenweg 3 (1909)
1910H.P.M. van de Ven (manufacturier) - Jos.J. van de Ven (wethouder)
1928H.J. de Mandt
1936Schoenmag. M. van Heeswijk (schoenhandel)
1943Schoenmag. M. van Heeswijk (schoenhandel)