afb. A.F.A.M. Wetzer, 7 februari 2012

Hooge Steenweg 29

De Geldersche Roos (1502)

Bouwhistorie

'De (Geldersche) Roos' (1502)

Hooge Steenweg 29

171
172
Literatuur
CB 1520 f 11v; CB 1573 f 12v; HT 1553; M 57; P 1569; vSvY III, 575-581.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 171-172
Mosmans

Hoogensteenweg

24
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 24
Sasse van Ysselt

De Roos

575
576
577
578
579
580
581
Noten
1.Hij had een zoon Anthonis van Vladeracken, die de stamvader werd van de Noordhollandsche van Vladeracken's.
2.In 1514 (Reg. n 110 f. 228) wordt vermeld Gerard, zoon van Jan Mathijszn van Vladeracken, als voogd over Jan en Joachim, onmondige zonen van Arnd, (den zoon van hem, Gerard) en Yda Olieslager, de dochter van Gijsbert, den zoon van Jan Jacobszn.
3.Hunne dochter Elisabeth Josina Ter Croye huwde met Jan Schouw, timmerman en architect te den Bosch.
4.Zijne kinderen zie men hiervoor p. 357.
5.Men zie nog Taxandria IX p. 48.
6.In Reg. n 41 f. 301 komt eene Schepenakte voor, waarbij de kramer Henrick de Heusch Henrickszn in 1444 eene grondrente verleende aan zijne broeders Arnd, priester, Symon en Egidius. Deze Henrick de Heusch zal wel de stamvader der Bossche familie van dien naam zijn; zijne zonen waren Henrick en Symon de Heusch (Reg. n 41 f. 140).
7.Zij hertrouwde na zijnen dood met Jacob Daems.
8.Hij kocht 17 Februari 1650 (Reg. n 430 f. 133) van Johan Stappaerts als gemachtigde van den Prins van Oranje nog een huis met erf en bleekerij, gelegen te den Bosch Achter Tolbrug, strekkende met eene brug over de Dieze van het Raamstraatje achterwaarts tot aan eenen arm van die rivier.
9.Dr. C.F. Xav. Smits de Grafzerken der St. Janskerk p. 159.
10.Deel I p. 240 noot 1.
11.Deel II p. 82 en Taxandria VI p. 202.
12.Zie Taxandria VI p. 203 noot 5.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 575-581
Artikelen
1995

Esther Wessel

Het bouwbeeldhouwwerk (II)
Erfgoedbekeken 3 (1995) 4
 
2012

Redactie

Van Lanschot verkoopt kantoor en huurt terug
Brabants Dagblad dinsdag 14 februari 2012 | 23
 
2012

Kees Bechtold

Pand van Van Lanschot kost 11 miljoen euro
Brabants Dagblad dinsdag 13 maart 2012 | 23
 
Gemeentelijk monument
2005

Gemeentelijk Monumenten Selectie Project (GMSP)

Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM)
 
2006

Gemeentelijke Monumenten

Adres: Hooge Steenweg 29
Omschrijving: kantoor
Bouwjaar: -
Kadastrale aanduiding: HTG00G 07323G0000
Gemeente 's-Hertogenbosch 2006
 
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

Monumentnummer: SOM0112
Adres object: Steenweg 29, 31
Kadastrale aanduiding: HTG00G 07323G0000
Datum aanwijzing: 10 maart 2005
Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
 
Adresboeken
Hooge Steenweg 29
Hoogen Steenweg C 404 (????)
1865C.W.F. baron van Lijnden (majoor bij het 2e regement vesting artillerie)
1875G.L.H. van Lanschot (bankier en mede directeur eener Brandverzekering maatschappij)
Hoogen Steenweg C 429 (1880)
1881G.L.H. van Lanschot (bankier en mede directeur eener brandverzekering maatschappij)
1908wed. G.L.H. van Lanschot-van Baerle
Hooge Steenweg 29 (1909)
1910mevr. wed. G.L.H. van Lanschot- van Baerle
1928fa. van Lanschot en Verheijen - fa. F. van Lanschot
1943fa. F. van Lanschot (assuradeur)
1983F. van Lanschot Bankiers N.V.
Literatuur en bronnenpublicaties

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 292

n: vermelding in een voetnoot