afb.

Hooge Steenweg 27

De Zij Spek

Bouwhistorie

'De Zij Spek'

Hooge Steenweg 27

171
Literatuur
CB 1520 f 11v; CB 1573 f 12v; HT 1553; M 58; vSvY III, 575.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 171
Mosmans

Hoogensteenweg

24
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 24
Gemeentelijk monument
2005

Gemeentelijk Monumenten Selectie Project (GMSP)

Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM)
 
2006

Gemeentelijke Monumenten

Adres: Hooge Steenweg 27
Kadastrale aanduiding: HTG00G 07323G0000
Gemeente 's-Hertogenbosch 2006
 
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

Monumentnummer: SOM0112
Kadastrale aanduiding: HTG00G 07323G0000
Datum aanwijzing: 10 maart 2005
Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
 
Adresboeken
Hooge Steenweg 27
M 58

Hooge Steenweg C 405? (????)
1875F.N. Thiange (2e luit. 2e regiment hussaren)
Hooge Steenweg C 430 (1880)
1908fa. F. van Lanschot (kassiers)
Hooge Steenweg 27 (1909)
1910fa. F. van Lanschot (kassier)
1928P.H.W. Paulissen
1943N.V. Binnenlandsche Vaart Risico Societeit - P.H.W. Paulissen (concierge bank) - Sun Insurance Office Ltd.
1948Van Lanschot-Bank
Literatuur en bronnenpublicaties

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 292

n: vermelding in een voetnoot