afb. Atelier Andre Schreurs, ca 1930

Hooge Steenweg 25 : De Witte Hond en de Gulden Laars

architect pui: Architectenbureau DOMUS uit België

Grote opruiming bij de kledingzaak van "Gebroeders Vinke".
Stadsarchief (0001269)
Bouwhistorie I

'De (Witte) Hond'

Hooge Steenweg 25 (rechts)

170
Literatuur
CB 1520 f 11v; CB 1573 f 12v; HT 1553; M 60; P 1569; vSvY III, 569-575.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 170
Bouwhistorie II

'De Engel' (1551) of 'De Leers' (1566)

Hooge Steenweg 25 (links)

170
Literatuur
CB 1520 f 11v; CB 1573 f 12v; HT 1553; M 59; P 1569; vSvY III, 569-575.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 170
Mosmans

Hoogensteenweg

24
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 24
Sasse van Ysselt

De Witte Hond en de Gulden Laars

569
570
571
572
573
574
575
Noten
1.Eenzelfde verschijnsel deed zich oudtijds in Vlaanderen voor, zooals blijkt uit J. Cuvelier Les dénonibrements de foyers en Brabant p. LXIII en vlgd., alwaar deze Schr. ook verschillende andere bijzonderheden omtrent de oude Brabantsche en Vlaamsche huizen mededeelt, welke zeer veel overeenkomst hebben met die der oude Bossche huizen.
2.Zijn eigenlijke naam zal geweest zijn Lambert vau den Kerckhoff.
3.Zijne tweede vrouw was Heylwich Oliviers van Berchhuysen (Cf. Deel I p. 152).
4.Prosp. Cuypers t.a.p. blz. 381 en 482.
5.Hare dochter was Margriet van Berckel, huisvrouw van Roelof Noppen.
6.Blijkens Reg. n° 473 f. 302 compareerden in 1686 voor Schepenen van den Bosch Henrick Janszn van Meeuwen en zijne vrouw Maria de Netten, woonachtig te Oss.
7.Dit erfgriffierschap en deze erfsecretariaten waren 5 October 1675 door Judith van Berchem gecedeerd aan haren neef Gijsbert Bonaerts.
8.Men zie de genealogie zijner familie in Taxandria XXI p. 234.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 569-575
Artikelen
1995

Esther Wessel

Het bouwbeeldhouwwerk (II)
Erfgoedbekeken 3 (1995) 4
 
2011

Redactie

Sloopplan voor Mexx-winkel aan Bossche Hooge Steenweg
Brabants Dagblad donderdag 3 maart 2011
 
2011 • Middeleeuwse muurschildering ontdekt op zijgevel gesloopd pand Mexx.
• Gemeente wil schildering voor nageslacht bewaren.
• Kou is voorlopig spelbreker.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad vrijdag 18 november 2011
 
2012

Hoge Steenweg 25 terug in sfeer jaren '30

De nieuwe winkel aan de Hooge Steenweg 25 doet in uiterlijk denken aan het bekende modehuis Vinke. De jaren dertig lijken terug.
Paul Roovers | Brabants Dagblad donderdag 10 mei 2012 | 26-27
 
2012

Paul Roovers

Oud-Bosschenaar tekende nieuwbouw
Brabants Dagblad donderdag 10 mei 2012 | 27
 
2012

Maarten Enderman

Nieuws van de BAM : Hooge Steenweg 25
Bossche Bladen 1 (2012) 36-37
Afbeeldingen

3 maart 2012
     
Adresboeken
Hooge Steenweg 25
M 59-60

Hooge Steenweg C 406 (????)
1865H.A. Cremers (directeur der posterijen)
1875H.A. Cremers (oud-postdirecteur)
Hooge Steenweg C 431 (1880)
1908mr. C.E.A.Bon. van Hövell tot Westerflier (advocaat en procureur)
Hooge Steenweg 25 (1909)
1910mr. C.E.A.Bon. van Hövell tot Westerflier (advocaat en procureur)
1928Th.B.J. Feldbrugge - Gebr. Vinke
Vinke, Gebrs. (damesconfectie) (1943)