afb. M. Bimmel

Hooge Steenweg 23-21 : In Rome

bouwjaar: M.E.
verbouwingen: XIX, 1912, 1928, 1939, 1941, 1943, 1946, 1976, 1991
huidige functie: winkel en woonruimte

Bouwhistorie

'In Rome' (1630)

Hooge Steenweg 21-23

170
Literatuur
CB 1520 f 11v; CB 1573 f 12v; HT 1553; M 61; vSvY III, 555-560.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 170
Gemeentelijk monument

Hooge Steenweg 21

1
2
3
Gemeente 's-Hertogenbosch
Mosmans

Hoogensteenweg

24
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 24
Sasse van Ysselt

Rome

555
556
557
558
559
560
Noten
1.In de Kruiskerk te den Bosch lag voorheen begraven Jan Vyge (afkomstig uit Nijmegen), overleden 22 Januari 1627, die het wapen der familie Vijgh van Isendoorn voerde, en zijne vrouw Engelke Margriet Barendonck.
Over de Bossche familie Vijgh (of Vyghe) zie men nog Deel I p. 247.
2.In Reg. n 206 f. 111, wordt vermeld, dat Jan, de zoon van Dirck, den zoon van Goyart Dirckszn van Vechel, had verkocht een huis, staande te den Bosch aan den hoek der Vischstraat en den Hoogensteenweg.
3.Zij huwde later met Gijsbert van den Velde Janszn.
4.Hunne overige kinderen waren: Mechteld; Nicolaas; Aerd en Dierkje Kuysten, welke laatste de echtgenoote was van Willem Ghysselen.
5.Men zie hierover nog Reg. n 652 f. 235.
6.Hun zoon zal geweest zijn Joost van Vechel, wiens kinderen vermeld staan in Reg. n 393 f. 206.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 555-560
Adresboeken
Hooge Steenweg 23
Hooge Steenweg C 407a (????)
Hooge Steenweg C 432a (1880)
1908Philip Keizer
Hooge Steenweg 23 (1909)
1910mevr. Houtman
Hooge Steenweg 21
M 61

Hoogen Steenweg C 407 (????)
1875J.W. Cornelissen (koek- en banketbakker)
Hoogen Steenweg C 432 (1880)
1881wed. L.W. van den Bosch (partikuliere) - J.W. Cornelisse (koek- en banketbakker)
1908J.W. Cornelisse (koek- en banketbakker, suikerwerken chocoladefabriek)
Hooge Steenweg 21 (1909)
1910J.W. Cornelisse (koek- en banketbakker)
1923Johannes W. Cornelisse (koek en banketbakker)
1928J.W. Cornelisse
1943V.A. Indri (terrazzowerker) - G. Zanin (granietwerker)