afb. L.M. Tangel

Hooge Steenweg 20

In't Gulden Lam

Voorgevels panden 20 t/m 34. Gedeelte westelijke gevelwand tot de hoek Visstraat. Tussen nummer 20 (Van Miert) en 22 (Peek & Cloppenburg) het Loodgieterstraatje.
Stadsarchief (0067244)
Bouwhistorie

'In't Gulden Lam' (1635)

Hooge Steenweg 20

239
240
Literatuur
BP R 1218, 74v; CB 1520 f 44v; CB 1573 f 47v; HT 1553; M 48; THG I 1965; Z 1511/'12.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 239-240
Mosmans

Hoogensteenweg

23
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 23
Rijksmonument

Hooge Steenweg 20

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Hooge Steenweg 20
Hoogen Steenweg A 214 (????)
1822Albertus de Swart (bakker)
Hoogen Steenweg B 47 (????)
1865wed. G.J. Verburg (gepension.) - M.C. van Weert (winkelierster in galanterie goederen)
1875M.A. Bringenberg (controleur van 's rijks belasting, 's-Bosch 2e afdeeling) - gebr. C.J.H. van Gemert (mr. zilversm. grav. en ciceleurs van Z.M. den Koning en H.M. de Koningin) - P.S. Verhulst (winkelier in manufacturen)
Hoogen Steenweg B 47 (1880)
1881gebr. C.J.H. van Gemert (mr. zilversm., graveurs en ciceleurs van Z.M. den Koning en wijlen H.M. de Koningin) - mr. C.C.N. Krom (archivaris der provincie)
1908G.C. v.d. Dungen (fa. van Gemert) goud- en zilveren werken - H. Veltman (kantoorbediende) - G. Westerlaken (kantoorbediende)
Hooge Steenweg 20 (1909)
1910A. van den Berghe (rijksambtenaar) - G.C. v.d. Dungen (fa. van Gemert) goud- en zilveren werken - H. Veltman
1928E.A.N. Hetterschij
1936H. Wille (parapluie- en modemagazijn)
1943H. Wille (parapluiehandel)
1961Louis A. van Miert (ijzerhandel)
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 196

n: vermelding in een voetnoot