Hooge Steenweg 11

De Witte Schilt

Kelder
In de linker achterkelder is nog een restant te zien van een 14e eeuwse balklaag.
De ton- en dwarsgewelven stammen uit de 15e eeuw.
Stadsgidsenwerk
Mosmans

Hoogensteenweg

24
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 24
Artikelen
1995

IBID

Verslag dendrochronologisch onderzoek kapconstructie van het pand Hooge Steenweg 11 te Den Bosch
s.n. (s.l. 1995)
 
Adresboeken
Hooge Steenweg 11
M 66

Hoogen Steenweg C 412 (????)
1865A. F. van den Dries (apotheker) - N.C.M. van den Dries (apotheker)
1875N.C.M. van den Dries (apotheker)
Hoogen Steenweg C 437 (1880)
1881N.C.M. van den Dries (apotheker)
1908G. van den Heuvel (borstelfabrikant)
Hooge Steenweg 11 (1909)
1910G. van den Heuvel (borstelfabrikant)
1928J.W.G.M. v.d. Heuvel
1943H.J. Manie (filiaalhouder) - Neco Winkelbedrijf N.V. (Electro-Techn. Bureaux, handel in ijzerwaren)