afb.

Hooge Steenweg 11-9

Cupenborch

Dit pand was vroeger met nummer 11 een huis "De Cupenborch". Het was de naam van een bierbrouwerij.
Zaalhuis. (Schroder). Nu twee panden: 9 was "De Hemel", 11 was "Het Witte Schild". Er is nog steeds een grote kelder die bij "Het Witte Schild" behoort. Gebouwd rond 1300. In de 15e eeuw door een scheidingsmuur gesplitst. Ton- en dwarsgewelven uit de 15e eeuw. De kelder is gerestaureerd en wordt gebruikt als winkelruimte. Het pand is 11 meter breed en 26 meter diep. Niveauverschil: de kelder aan de voorkant, is begane grond aan de achterkant.
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Bossche monumenten

Oorspronkelijk groot stenen zaalhuis

door Ed Hupkens

n Lutske Brabants zondag 15 maart 2020
Bouwhistorie

'De Hemel' (1573) en 'Het Wit Schild' (1608)

Hooge Steenweg 9 en 11

166
167
Literatuur
CB 1520 f 12; CB 1573 f 13; HT 1553; M 66+ M67; Nijhof en Glaudemans 1992, 1-7; THG R 9; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 548-554.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 166-167
Bouwhistorisch onderzoek

Hooge Steenweg 9

Gemeente 's-Hertogenbosch
Kelder
Open Monumentendag 1993
Mosmans

Hoogensteenweg

37
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 24
Rijksmonument

Hooge Steenweg 9

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

De Hemel en het Witte schild

548
549
550
551
552
553
554
Noten
1.In Schepenregister van den Bosch n 11 f. 33 vso) komen voor onder de jaren 1404-5: Henricus van Eyck, zoon van Petrus Valant, den zoon van Henricus Posteel en Robbert van Wisschel als man van Margaretha, de dochter van genoemden Petrus Valant.
2.De genealogie van dezen tak der van Vladeracken's is als volgt: Gerrit van Vladeracken heeft tot zoon Arnd; diens zoon Jan had van zijne vrouw Margaretha die Koude deze kinderen: Arnd, Thomas, priester en Jan; deze laatste was schepen van den Bosch in 1520 en huwde 1 Wendelmoed weduwe van Jacob Spycker; 2 Heilwig de Heusch Arndsdr. Laatstgenoemde vrouw schonk hem deze kindoren: Jan, de verkooper van het huis de Hemel; Jenneken en Albertken, de huisvrouw van Willem, den zoon van Dirck Reinierszoon van der Meer (Deel II p. 185)
3.Later wordt zij in de akte genoemd: Heylwig weduwe van Jan Arndszn, wat zal moeten zijn: Jan, zoon van Jan Arndszn van Vladeracken.
4.Symon Wouterszn als man van Engela Coppens deed dit in 1544. Zie Reg. n 168 f. 89 vso.
5.Zijn broeder was Jan Hagens.
6.In 1561 trad een Dirck Hagens Dirckszn op als man van Margaretha, dochter van mr. Henrick Pelgrom Dirckszn en weduwe van Ygram van Achelen (Reg. n 193 f. 149).
7.Uit Reg. n 190 f. 54 kan worden opgemaakt, dat zijne vrouw was Adriana, dochter van Herman van Spoerdonck en Pelronella Berwouts Jacobsdochter.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 548-554
Artikelen
1989

Redactie

Hoge Steenweg 9-11
Bouwhistorie 's-Hertogenbosch. Jaarverslag '89 (1989) 15
 
1992

R. Glaudemans en E. Nijhof

Het huis 'Cupenborch'
's-Hertogenbosch 0 (1992) 1-7
2000

Ronald van Genabeek

Tussen bouwhistorie en archeologie : Onderzoek in Hooge Steenweg 9-11
De onderste steen boven (Utrecht - 's-Hertogenbosch 2000) 29-38
 
2013

Stefan Molenaar

BAM-praat : Beeld van het verleden
Bossche Bladen 1 (2013) 11
 
2017

Ronald Glaudemans

Nooit gebouwd in 's-Hertogenbosch : Een gotische gevel aan de Hooge Steenweg
Bossche Kringen 2 (2017) 42-44
 
Adresboeken
Hooge Steenweg 11
M 66

Hoogen Steenweg C 412 (????)
1865A. F. van den Dries (apotheker) - N.C.M. van den Dries (apotheker)
1875N.C.M. van den Dries (apotheker)
Hoogen Steenweg C 437 (1880)
1881N.C.M. van den Dries (apotheker)
1908G. van den Heuvel (borstelfabrikant)
Hooge Steenweg 11 (1909)
1910G. van den Heuvel (borstelfabrikant)
1928J.W.G.M. v.d. Heuvel
1943H.J. Manie (filiaalhouder) - Neco Winkelbedrijf N.V. (Electro-Techn. Bureaux, handel in ijzerwaren)
Hooge Steenweg 9
M 67

Hoogen Steenweg C 413 (????)
1865A.H. van Wing (winkelier in tabak en sigaren)
1869C.M. Beltz (magazijn van spiegels, lijsten, platen, ornamenten, enz.)
1875J. van Gool (mr. broodbakker) - G. Hosang (mr. goudsmid)
Hoogen Steenweg C 438 (1880)
1881J. van Gool (mr. broodbakker)
1908G.T.J.M. Dicker (aann. van glas- en verfwerken) - M.J. v.d. Meerendonk (broodbakker)
Hooge Steenweg 9 (1909)
1910J.N. van Driessen (ambt. SS) - M.J. van den Merendonk (broodbakker)
1928J.H.F.M. van de Meerendonk - M.J. van de Meerendonk - mej. M.G.J.J. v.d. Meerendonk
1943Gebrs. Marinello (IJsfabricage) - J.H.F.M. van de Meerendonk (broodbakker) - M.G.J.J. van de Meerendonk (analyste keuringsdienst) - G. Pizzinato (ijsverkooper)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Willems e.a., De onderste steen boven (2000) 29-38

n: vermelding in een voetnoot