afb. M. Bimmel / A.G. Oldenmenger

Hooge Steenweg 1-1a : De Gapert

bouwjaar: voorhuis XIV, achterhuis ca 1483
verbouwingen: XX
huidige functie: woning / winkel

Bossche monumenten

Behoort tot de oudste verkaveling

door Ed Hupkens

n Lutske Brabants, 11 oktober 2020
Bouwhistorie

'De Gapert' (1520)

Hooge Steenweg 1-1a

159
163
164
Literatuur
CB 1520 f 12; CB 1573 f 13v; HT 1553; M 69; THG R 673; vSvY III, 536-539.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 159, 163-164
Gemeentelijk monument

Hooge Steenweg 1

1
2
Gemeente 's-Hertogenbosch
Mosmans

Hoogensteenweg

23
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 23
Sasse van Ysselt

De Gapert en de Zwarte Hond

536
537
538
539
Noten
1.De overige kinderen dezer echtelieden van Vechel waren Elisabeth en Margriet, de huisvrouw van Dierck van Velpe.
2.Dit huis werd 30 April 1507 (Reg. n 101 f. 161) verkocht aan den wijntavernier Jan Brantz Janszn. Diens erfgenamen of rechtverkrijgenden verkochten het in 1555 (Reg. n 195 f. 106 vso), als wanneer het werd gezegd te staan tusschen het huis dat voorheen was van de erfgenamen van Arnd Weels en nu is van Frans van Casteren, ex uno en dat van Frans Havens ex alio, aan Hans Gijsbertszn van Amstelredam. Peter van den Endepoel, wijnkooper te den Bosch, kocht het 28 Augustus 1671 van den curator over de nalatenschappen van wijlen den bierbrouwer Govert Melisse van Roosmalen en diens echtgenoote Mayken van de Laer.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 536-539
Adresboeken
Hooge Steenweg 1
Hoogen Steenweg C 416 (????)
1865J.J. van de Ven (koopman in manufacturen)
1869J.A. Hohmann (sigaren-fabrijkant en slijter in gedisteleerd)
1875J.A. Hohmann (makelaar in kolonialewaren) - C.J.A. Smits (koopman in kolonialewaren)
Hoogen Steenweg C 441 (1880)
1881J.A. Hohmann (makelaar in kolonialewaren)
1908(Hooge Steenweg C 441): F. Noijons-Westerlaken (reiziger in wijnen, likeuren gedistilleerd) - A. v.d. Wiel (winkelbediende)
Hooge Steenweg 1 (1909)
1910F. Noijons-Westerlaken (reiziger in wijnen, likeuren en gedistilleerd)
1923Antonius J. van Asten (banketbakker)
1928A.J. Asten
1943A.J. van Asten (banketbakker) - Maison N. Mandos (modisterij)
Hooge Steenweg 1a
Hooge Steenweg 1a (1909)
1923Louise M.V. Achterbergh (modiste)
1928mej. A.Chr.M. Lepelaars - mej. P.M.F. Mandos - wed. G.J. Mandos
1943J.C. Mandos - J.M.G. Mandos (kantoorbediende) - P.M.F. Mandos (modiste)
Afbeeldingen
  • april 2000
Literatuur en bronnenpublicaties

Van Sasse van Ysselt, De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 536-539

n: vermelding in een voetnoot