Stationsweg 15

Rijksmonument

Stationsweg 15

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Stationsweg 15
Stationsweg O 6 (????)
1908Boek- cour.- en handelsdr. v/h Henri Berger - mr. P.J.G. van der Muelen (rechter)
Stationsweg 15 (1909)
1910Boek- cour.- en handelsdr. v/h Henri Berger - Mij. de Kath. Illustratie (uitgeefster)
1919De drukkerij Berger
1943Reizigers-Belang (rijwielstalling)