afb. A.F.A.M. Wetzer, 13 november 2005

Spinhuiswal 2 : Paleis van Justitie (1949-1998)

architect: F. Duthour, Geerding
bouwjaar: 1912-1924, herbouw 1949

Achter de voorgevel

Onkreukbaar, voorzichtig, wijs en streng

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 4 april 1996
Architectuur
Architectuurgids 's-Hertogenbosch (17)
Beeldhouwkunst

ReliŽfs

Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (132)
Rijksmonument (complex)

Sint Jorisstraat 127

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Rijksmonument (onderdeel 1)

Paleis van justitie

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Rijksmonument (onderdeel 2)

Gevangeniscomplex

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Van Gaal / Verhagen

Voormalig Paleis van Justitie (Spinhuiswal 2)

45
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 45
Artikelen
1951

Redactie

Paleis van justitie te Den Bosch
Zuid : Katholiek weekblad voor Brabant en Limburg 3 februari 1951 | 16-17
 
1994

Redactie

Het beeldhouwwerk
Erfgoed bekeken 3 (1994) 4
 
1995

Redactie

Paleis van Justitie 's-Hertogenbosch. Een monumentaal gebouw
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijksgebouwendienst (Den Haag 1995)
 
1996

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Onkreukbaar, voorzichtig, wijs en streng
Brabants Dagblad donderdag 4 april 1996 (foto)
 
1997

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : 'Paleis' aan de Spinhuiswal dat in de smaak valt
Brabants dagblad donderdag 14 augustus 1997 (foto)
 
2001

Van Gaal / Verhagen

Voormalig Paleis van Justitie (Spinhuiswal 2)
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 45-46
 
2012

Niet alleen geld telt

ē Het voormalig Paleis van Justitie en het voormalig Huis van Bewaring in Den Bosch worden verkocht.
ē Dat gebeurt bij openbare inschrijving.
ē Gegadigden moeten ook een projectvisie indienen.
Ad Rijken | Brabants Dagblad donderdag 7 juni 2012 | 25
 
2012

Ad Rijken

Animo voor Paleis 'valt niet tegen'
Brabants Dagblad woensdag 13 juni 2012 | 25
 
2012

Koper Paleis Spinhuiswal moet ambitieus plan hebben

De procedure voor de openbare verkoop van het oude Paleis van Justitie en het Huis van Bewaring is in volle gang. De overheden hebben heel wat wensen.
Ad Rijken | Brabants Dagblad woensdag 13 juni 2012 | 30-31
 
2012

Ad Rijken

Justitiepaleis gewild object
Brabants Dagblad vrijdag 23 november 2012 | 26
 
2013

Verkoop ĎPaleisí is opgeschort

De verkoop van het voormalige Paleis van Justitie en Huis van Bewaring in Den Bosch is voorlopig opgeschort.
Ad Rijken en RobŤrt van Lith | Brabants Dagblad woensdag 27 februari 2013 | 25
 
2013

Redactie

Rijk biedt oude Justitiepaleis aan de gemeente aan.
Brabants Dagblad donderdag 27 juni 2013 | 26
 
2013

Paleis moet 3,5 miljoen kosten

De gemeente Den Bosch mag het voormalige Paleis van Justitie aan de Spinhuiswal en het voormalige Huis van Bewaring aan de Sint-Jorisstraat hebben voor 3,5 miljoen euro. Dat heeft de eigenaar, het Rijk, laten weten in een brief, waarin ook staat dat de gemeente voor 1 augustus moet beslissen.
Ad Rijken | Brabants Dagblad dinsdag 2 juli 2013 | 26
 
2014

Nieuwe poging verkoop Spinhuiswalcomplex

DEN BOSCH Ė Het rijk onderneemt een nieuwe poging om het Spinhuiswalcomplex in Den Bosch te verkopen. Begin vorig jaar strandde de eerste poging om het voormalige Paleis van Justitie aan de Spinhuiswal en het oude Huis van Bewaring aan de Sint-Jorisstraat aan de man te brengen.
RobŤrt van Lith | Brabants Dagblad dinsdag 4 februari 2014 | 29
 
2015

Bart Gotink

M7 verkoopt Paleis van Justitie direct weer
Brabants Dagblad vrijdag 31 juli 2015 | 2
 
2015

Eigenaar oude justitiepaleis wil ook Cathrienkerk kopen

Renschdael Groep uit het Limburgse Horst, die voor 2.2 miljoen eigenaar is geworden van het voormalige Paleis van Justitie en Huis van Bewaring in Den Bosch, wil ook de Cathrienkerk kopen.
Paul Roovers | Brabants Dagblad donderdag 24 september 2015 | 4
 
Geschiedenis
1905 Er wordt een Paleis van Justitie gebouwd aan de Spinhuiswal. Onder andere wegens de kleur van het gebouw 'het gele gevaar' genoemd.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1912 Gerealiseerd in de jaren tussen 1912 en 1924 naar een ontwerp van Willem Cornelis Metzelaar, is inmiddels aangemeld als monument omdat het deel uitmaakt van het beschermde stadsgezicht van 's-Hertogenbosch. Tot in de zomer van 1998 zetelden hier het gerechtshof en het ressortsparket.
Bron: Arrondissement 's-Hertogenbosch (route langs Justitiegebouwen)
 
1944 Het oude Paleis van Justitie werd tijdens de bevrijding in 1944 door brand ernstig beschadigd.
Bron: Arrondissement 's-Hertogenbosch (route langs Justitiegebouwen)
 
1950 Herbouwd door F. Duthour Geerling.
Bron: SA 's-Hertogenbosch
 
Open Monumentendag
2016

Voormalig Paleis van Justitie

Het voormalige Paleis van Justitie was op deze plaats gehuisvest in een gebouw dat tijdens de bevrijding van ís-Hertogenbosch in 1944 aan de voorzijde was verwoest doordat de Duitse bezetter het in brand had gestoken. Van het oorspronkelijke gebouw, daterend uit 1912-1924, zijn nog enkele delen uitwendig gespaard gebleven in de Sint-Jorisstraat. De eclectische architectuur van dit oude Paleis van Justitie, dat is gebouwd naar ontwerp van de Ďhoofdingenieur der Gevangenissen en Gerechtsgebouwení Metzelaar, is uitgevoerd in machinale gele strengperssteen. Het lijkt met zijn vierkante hoektorens geÔnspireerd door de 16e-eeuwse Franse renaissance. Dit gebouw heeft een monumentaal trappenhuis. Ook aan de Spinhuiswal had het gebouw een soortgelijke gevelopbouw. In 1949 werd deze zwaar gehavende voorgevel afgebroken en verrees hier in 1950 een nieuwe monumentale voorbouw naar ontwerp van rijksbouwmeester Friedhof in een aan de Delftse school verwante bouwstijl, ook wel getypeerd als de ĎStuttgarter Schuleí. In de toegangspartij zijn gebrandschilderde vensters opgenomen van Marius de Leeuw. Inwendig zijn de fraaie zittingszalen nog onderdelen van het oorspronkelijke gebouw van Metzelaar. Bezienswaardig zijn ook de hieronder gelegen cellen, waar de verdachten moesten wachten op hun berechting. De wanden hiervan zijn door de gedetineerden volgeschreven met opmerkingen van allerlei aard.
Magazine Open Monumentendag (2016) 17
 
Adresboeken
Spinhuiswal 2
Spinhuiswal 2 (????)
19??Gerechtshof
Afbeeldingen
  • 1942
  • ca 1970
  • 10 september 2016
  • 10 september 2016