afb. 31 mei 2000

Schubertsingel 24-5

Van der Vaart

Schubertsingel type A 4-24, 25-31

145
J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 145-146
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 145-146

n: vermelding in een voetnoot