afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 21 augustus 1933

Schapenmarkt 9-7

Int Gulden Hooft (1968)

Gezien vanaf het stadhuis. Op het verkeersbord staat op de voorgrond staat: "Hier oversteken A.U.B". Met eronder een bord "Rechts houden" in die tijd, de opname is van 21 augustus 1933, was er een gemeentelijke verordening dat voetgangers rechts moesten houden. Bij overtreding kreeg men een boete van 35 ct. Aan de overkant staat een bord met het verbod om te parkeren. Men verwijst naar de parkeerterreinen op de Markt en Parade. Op de vluchtheuvel staat boven het reclamebord van Kunsthandel Borzo een richtingaanwijzer voor het (auto)verkeer dat nog dwars door de stad moest rijden. Links naar Eindhoven / Tilburg en rechts naar Nijmegen. Daarachter is nog net het bordje "CHT" (Utrecht) te zien dat richting Pensmarkt wijst. Naast Kreymborg is de winkel van J. Huijsmans waar ze "Davino" slagroomijs verkopen.
Stadsarchief (0001030)
Bouwhistorie I

'Int Gulden Hooft' (1520)

Schapenmarkt 7

306
Literatuur
B 1601; CB 1520 f 43; CB 1573 f 46; HT 1553; M 13 en p 5-6; P 1569; vSvY, III, 496-501; Z 1552/'53.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 306
Bouwhistorie II

'Int Gulden Hooft' (1520)

Schapenmarkt 9

307
Literatuur
B 1601; CB 1520 f 43; CB 1573 f 46; HT 1553; Z 1552/'53; M 13 en p 5-6; P 1569; vSvY, III, 496-501.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 307
Mosmans

Schapenmarkt

22
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 22
Sasse van Ysselt

Het Gulden hoofd of de Samson

496
497
498
499
500
501
Noten
1.Hunne dochter Geertruid huwde met Jan van de Poll.
Jan Janszn van de Gevel Sr. had in 1605 dit huis gekocht van de kinderen van Aert Henricxzoon van Werden. Van zijne vrouw Lucretia van Orthen genaamd de Pottere, had hij eenen zoon Jan Janszn van de Gevel Jr., wiens kinderen waren Michiei, Maria, huisvrouw van Antony Spruyt en Isabella van de Gevel.
2.Men zie over hen Deel II p. 179.
3.Opmerkelijk is het, dat het huis, hetwelk daar schuins tegenover staat, aanvankelijk de Samson heette en na 1711 de Vergulden kop genaamd werd.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 496-501
Adresboeken
Schapenmarkt 9
Schapenmarkt B 307 (????)
1865W. van Dijk (koopm. in lakens en mr. kleederm.)
1875P.F.C. van Dijk (koopman in lakens)
Schapenmarkt B 331 (1880)
1908Kreijmborg & Co. (confectionneurs) - G.H.F. Kreijmborg (koopman)
Schapenmarkt 9 (1909)
1910G.H.F. Kreijmborg (koopman)
1928P.J.J. Vos
1943N.V. A. Kreijmborg en Co.
Schapenmarkt 7
Schapenmarkt B 307a (????)
1865H.E. de Bergh (assuradeur)
1875wed. J.F. van Boekel van Rumphf (partikulier)
Schapenmarkt B 331a (1880)
1881mr. M.A. van den Acker (raadsheer in het Gerechtshof) - P.F.C. van Dijk (koopman in lakens)
Schapenmarkt 7 (1909)
1910Kreijmborg & Co. (confectionneurs)
1928Kreijmborg en Co. - P.J.J. Vos
1943N.V. A. Kreijmborg en Co.
Schapenmarkt 97
Schapenmarkt 9-7 (????)
1943P.J.J. Vos (bedrijfsleider heerenkl. firma Kreijmborg)
Afbeeldingen
  • 1997