afb. A.F.A.M. Wetzer, 29 november 2008

Schapenmarkt 7

architect: F.M. Kramer en C. den Heijer (Haarlem)
bouwjaar: 1968

Architectuur

Kreymborg

Architectuurgids 's-Hertogenbosch (22)
Adresboeken
Schapenmarkt 7
Schapenmarkt B 307a (????)
1865H.E. de Bergh (assuradeur)
1875wed. J.F. van Boekel van Rumphf (partikulier)
Schapenmarkt B 331a (1880)
1881mr. M.A. van den Acker (raadsheer in het Gerechtshof) - P.F.C. van Dijk (koopman in lakens)
Schapenmarkt 7 (1909)
1910Kreijmborg & Co. (confectionneurs)
1928Kreijmborg en Co. - P.J.J. Vos
1943N.V. A. Kreijmborg en Co.