Schapenmarkt 5

De drie Roosen

In het huis Schapenmarkt no. 5 genaamd 'De Drie Roosen' richtte mgr. Judocus Smits in 1845 het RK dagblad 'De Tijd' op. Bisdom-archivaris Drs. J.W.M. Peijnenburg promoveerde op een proefschrift over dit onderwerp. Evenals Smits was hij in Eindhoven geboren. Bij het 100-jarig bestaan van De Tijd onthulde burgemeester Loeff aan genoemd pand een door beeldhouwer Peter Roovers vervaardigde gedenksteen. Te betreuren is, dat bij een verbouwing in 1971 deze steen, niettegenstaande vele protesten natuurlijk weer verwijderd moest worden. Maar hij is nog te zien. De Openbare leeszaal heeft er zich over ontfermd, in het gebouw heeft hij een plaatsje gekregen en zo bleef deze historische steen tenminste bewaard.
Straat in Straat uit (1984) 15
Achter de voorgevel

Loze ramen in een voorgevel

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 12 juli 1996
Bouwhistorie

'De Drie Roosen' (1577)

Schapenmarkt 5

305
306
Literatuur
ARB 91 f 227v; B 1601; CB 1520 f 43; CB 1573 f 46; HT 1553; M 14; vSvY III, 501.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 305-306
Mosmans

Schapenmarkt

22
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 22
Artikelen
1996

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Loze ramen in een voorgevel
Brabants Dagblad donderdag 12 juli 1996 (foto)
 
Adresboeken
Schapenmarkt 5
Schapenmarkt A 140 (????)
1790van Gemert bron
1822Johannes A.W. Gemert (zilversmid) bron
Schapenmarkt ? (????)
1845mgr. Judocus Smits
Schapenmarkt B 308 (????)
1865P.N. Verhoeven (boekdrukker en boekhandelaar)
1875W. van Gulick (boekhandelaar)
Schapenmarkt B 332 (1880)
1881W. van Gulick (boekhandelaar)
1908M.H. Vroom (in fijne vleeschwaren, comestibles)
Schapenmarkt 5 (1909)
1910mr. J. Janssen (leeraar rijks H.B.S.) - M.H. Vroom (in fijne vleeschwaren, comestibles)
1928J.Th.F. Huijsmans
1943J.Th.F. Huijsmans (handel. in consumptie-ijs) - Mille Couleurs (modeartikelen)