afb. A.F.A.M. Wetzer, 15 juni 2017

Schapenmarkt 3

De Regenboog

Bouwhistorie

'De Regenboog' (1520)

Schapenmarkt 3

304
305
Literatuur
CB 1520 f 43; CB 1573 f 46; HT 1553 f 1v; M 15; vSvY III, 501; Z 1552/'53.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 304-305
Gemeentelijk monument

Schapenmarkt 1-3

2
3
4
5
6
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Kelder
Mosmans

Schapenmarkt

22
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 22
Adresboeken
Schapenmarkt 3
Wijk A ? (????)
1832wed. Jacobus Couwenberg (suikerbakker)(eigenaar)
Schapenmarkt B 309 (????)
1865J. Niemann (schatter der personele belasting)
1865M.A. Tonino (firma gez. Tonino) winkelierster in modegoederen
Schapenmarkt B 333 (1880)
1908J.E.A.N. Meijring (in galanteriën, porcelein, glas- en aardewerk)
Schapenmarkt 3 (1909)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 168

n: vermelding in een voetnoot