afb. A.F.A.M. Wetzer, 15 juni 2017

Schapenmarkt 3-1

Achter de voorgevel

Twee paradijzen en een regenboog

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 5 oktober 1995
Gemeentelijk monument

Schapenmarkt 1-3

2
3
4
5
6
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Sasse van Ysselt

De Regenboog, het Klein en het Groot Paradijs

501
502
503
504
505
Noten
1.Van Heurn Historie II p. 121.
2.Jac. van Oudenhoven t.a.p. blz. 152.
3.Van Heurn Historie IV p. 75.
4.Deel I p. 188.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 501-505
Artikelen
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Twee paradijzen en een regenboog
Brabants Dagblad donderdag 5 oktober 1995 (foto)
 
Afbeeldingen

Onbekend
     
Adresboeken
3
M 15

Wijk A ? (????)
1832wed. Jacobus Couwenberg (suikerbakker)(eigenaar)
Schapenmarkt B 309 (????)
1865J. Niemann (schatter der personele belasting)
1865M.A. Tonino (firma gez. Tonino) winkelierster in modegoederen
Schapenmarkt B 333 (1880)
1908J.E.A.N. Meijring (in galanteriën, porcelein, glas- en aardewerk)
Schapenmarkt 3 (1909)
1
M 16-17

Schapenmarkt B 310 (????)
1865C. Huijvenaar (winkelier in gouden en zilveren werken)
1875A. Meijring (koopman in galant. en porcelein)
Schapenmarkt B 334 (1880)
1881A. Meijring (koopman in galant. en porselein)
1908J.E.A.N. Meijring (in galanteriën, porcelein, glas- en aardewerk)
Schapenmarkt 1 (1909)