Schapenmarkt 27

Groot Root Schild

Mogelijk uithangteken van tabakswinkel in het Noordbrabants Museum.
Noordbrabants Museum, inventarisnummer 14582/3
Bouwhistorie

'Groot Root Schild'

Schapenmarkt 27

310
311
Literatuur
ARB 260 f 205v; B 1601; CB 1520 f 42; CB 1573 f 45v; HT 1553; M 5 en 6; P 1569.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 310-311
Mosmans

Schapenmarkt

21
Mosmans (1906) 21
Adresboeken
Schapenmarkt 27
M 6

Wijk ? (????)
1810fa. J. Dupont (tabak en snuif)
Schapenmarkt B 300 (????)
1865A.N. van Osch (tabakskerver, cigarenfabrijkant en koopman in koloniale waren)
1875A.N. van Osch (tabakskerver, sigarenfabriekant en koopman in kolonialewaren)
Schapenmarkt B 324 (1880)
1881A.N. van Osch (tabakskerver, sigarenfabriekant en koopman in kolonialewaren)
1908E. van Emmerik - C. de Heusde-v.d. Sluijse - C. de Heusde-v.d. Sluijse (firma A.N. van Osch, tabak en sigarenfabriek)
Schapenmarkt 27 (1909)
1910E. van Emmerick (winkeljuffrouw) - C. de Heusde-van der Sluijse - C. de Heusde-van der Sluijse (firma A.N. van Osch) tabak- en sigarenfabriek
1923Elisabeth M. van Emmerik (winkeljuffrouw)
1928mej. E.M. van Emmerik - Th. P.R. Passtoors
1943T.P.R. Passtoors (fabrikant) - Th. Passtoors (fa. A.N. van Osch) tabakskerverij
Afbeeldingen
  • 1997